STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1341 000.00.19.H26-221028-0008 220003437/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT TRÀNG AN Phụ kiện thay thế hàng năm dùng cho Máy xét nghiệm dị ứng

Còn hiệu lực

1342 000.00.19.H26-221031-0018 220003436/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HIẾU LINH 1. Bơm truyền dịch; 2. Bơm truyền dịch tránh ánh sáng

Còn hiệu lực

1343 000.00.19.H26-221025-0030 220003435/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Dụng cụ đo lỗ thông

Còn hiệu lực

1344 000.00.19.H26-221031-0008 220003434/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NGUYỄN KHANG Gel bôi vết thương hở

Còn hiệu lực

1345 000.00.19.H26-221031-0014 220003433/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NGUYỄN KHANG Viên đặt hậu môn

Còn hiệu lực

1346 000.00.19.H26-221028-0006 220003057/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Sinh hiển vi khám mắt

Còn hiệu lực

1347 000.00.19.H26-221028-0007 220003056/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Kính hiển vi phẫu thuật

Còn hiệu lực

1348 000.00.19.H26-221031-0026 220003055/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA XỊT TAI NIPASS

Còn hiệu lực

1349 000.00.19.H29-221018-0016 220002302/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Nắp ngăn ống dị nguyên

Còn hiệu lực

1350 000.00.19.H29-221019-0023 220003524/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Que thử xét nghiệm định tính, bán định lượng 10 thông số nước tiểu

Còn hiệu lực