STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1341 000.00.19.H26-230222-0060 230000355/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ T&Q Hoá chất dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

1342 000.00.19.H26-230222-0032 230000354/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN TÍCH DI TRUYỀN Bộ kit gen EMBRYO

Còn hiệu lực

1343 000.00.19.H26-230110-0012 230000353/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

1344 000.00.19.H26-230222-0059 230000041/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THANH TÙNG

Còn hiệu lực

1345 000.00.19.H26-230222-0088 230000352/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PSC HÀ NỘI Bút thử xét nghiệm định tính hCG (Bút thử phát hiện thai sớm)

Còn hiệu lực

1346 000.00.19.H26-230222-0067 230000351/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy kích thích điện tần số thấp điện cực dạng bao cuốn

Còn hiệu lực

1347 000.00.19.H26-230222-0066 230000350/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Buồng oxi cao áp đa

Còn hiệu lực

1348 000.00.19.H26-230222-0057 230000349/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy siêu âm lạnh hai đầu phát

Còn hiệu lực

1349 000.00.19.H26-230222-0048 230000282/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG THỊNH ĐỒNG HỒ OXY

Còn hiệu lực

1350 000.00.19.H26-230222-0047 230000281/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ NUTRIPHARMA GẠC RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực