STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1371 000.00.03.H50-230208-0001 230000001/PCBMB-QT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1120

Còn hiệu lực

1372 000.00.17.H39-230223-0003 230000002/PCBMB-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT TƯ Y TẾ VT PRODUCTION

Còn hiệu lực

1373 000.00.17.H39-230223-0002 230000007/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT TƯ Y TẾ VT PRODUCTION KHĂN và BỘ KHĂN PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

1374 000.00.17.H39-230223-0001 230000006/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT TƯ Y TẾ VT PRODUCTION ÁO PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

1375 000.00.17.H39-230222-0001 230000001/PCBMB-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1089

Còn hiệu lực

1376 000.00.18.H56-230223-0001 230000006/PCBMB-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG LONG

Còn hiệu lực

1377 000.00.18.H56-230222-0002 230000005/PCBMB-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1100

Còn hiệu lực

1378 000.00.18.H56-230222-0001 230000004/PCBMB-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1103

Còn hiệu lực

1379 000.00.19.H26-230227-0016 230000368/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ÁNH LINH Tấm nhận ảnh kỹ thuật số bản phẳng

Còn hiệu lực

1380 000.00.10.H55-230222-0001 230000001/PCBSX-TNg

CÔNG TY TNHH MEDIHEART VIỆT NAM Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực