STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1371 000.00.19.H26-221102-0016 220003067/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH YAKIN JAPAN Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

1372 000.00.19.H26-221105-0011 220003452/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC Bơm tiêm cản quang

Còn hiệu lực

1373 000.00.04.G18-221107-0005 220003343/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH VIN SON Máy điều trị da

Còn hiệu lực

1374 000.00.04.G18-221107-0004 220003342/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH VIN SON Máy điều trị da

Còn hiệu lực

1375 000.00.16.H23-221106-0001 220000183/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC HẢI LONG ALOE VERA GEL

Còn hiệu lực

1376 000.00.19.H26-221105-0007 220003066/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XOAN TOT DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI

Còn hiệu lực

1377 000.00.16.H02-221103-0002 220000035/PCBA-BG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM YẾN TRANG Gạc răng miệng

Còn hiệu lực

1378 000.00.16.H02-221103-0001 220000034/PCBA-BG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM YẾN TRANG Khăn hạ sốt

Còn hiệu lực

1379 000.00.17.H54-221101-0001 220000008/PCBB-TB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN PHÚ KHANG QUE THỬ THAI XÉT NGHIỆM ĐỊNH TÍNH HCG (QUE THỬ THAI PHÁT HIỆN SỚM)

Còn hiệu lực

1380 000.00.19.H26-221104-0034 220003065/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ANH LÂM Electric hospital bed (Giường bệnh điện)

Còn hiệu lực