STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1381 000.00.19.H26-240514-0027 240000824/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH PHÚ VIỆT NAM Đèn mổ treo trần

Còn hiệu lực

1382 000.00.19.H26-240514-0026 240001089/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH PHÚ VIỆT NAM Hệ thống khí y tế

Còn hiệu lực

1383 000.00.19.H29-240510-0021 240000746/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HACO Dung dịch xịt tai CleanEars

Còn hiệu lực

1384 000.00.19.H29-240325-0012 240000745/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT SONG MINH Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

1385 000.00.19.H29-240510-0020 240000744/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y TẾ HINEW MUỐI RỬA MŨI XOANG

Còn hiệu lực

1386 000.00.19.H29-240509-0035 240001006/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Hệ thống máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

1387 000.00.19.H29-240509-0036 240001005/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Vật liệu kiểm soát dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

1388 000.00.19.H29-240510-0011 240000743/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÂN PHỐI QUỐC TẾ VIỆT Gạc rơ lưỡi

Còn hiệu lực

1389 000.00.19.H29-240510-0006 240001004/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Máy điện từ trường tập trung cường độ cao kèm phụ kiện (Đầu dò 899-AP-C-1, 899-AP-C-2, 899-AP-C-4, 899-AP-C-5)

Còn hiệu lực

1390 000.00.19.H29-240416-0006 240000742/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHƯƠNG NHÂN Bộ thuốc thử pha loãng mẫu

Còn hiệu lực