STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
131 000.00.19.H29-231027-0011 230002666/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Máy nâng cơ

Còn hiệu lực

132 000.00.19.H29-231005-0029 230002665/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Máy nâng cơ mặt

Còn hiệu lực

133 000.00.19.H29-231027-0018 230002664/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Máy nâng cơ làm trẻ hóa da

Còn hiệu lực

134 000.00.19.H29-231025-0001 230001719/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Bộ dụng cụ dùng trong phẫu thuật cột sống

Còn hiệu lực

135 000.00.19.H29-231123-0004 230002663/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM VỎ TROCAR

Còn hiệu lực

136 000.00.19.H29-231121-0004 230002662/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM MÁY BƠM HÚT - TƯỚI TRONG NỘI SOI Ổ BỤNG

Còn hiệu lực

137 000.00.19.H29-231121-0013 230002661/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM ỐNG KÍNH SOI PANOVIEW

Còn hiệu lực

138 000.00.19.H29-231122-0009 230002660/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM ỐNG SOI CẮT ĐOẠN LASER

Còn hiệu lực

139 000.00.19.H29-231122-0016 230002659/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM ỐNG SOI TRUNG THẤT TRUYỀN HÌNH ẢNH và ỐNG HÚT

Còn hiệu lực

140 000.00.19.H29-231124-0004 230002658/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM ỐNG SOI NIỆU QUẢN CÓ CẢM BIẾN

Còn hiệu lực