STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
131 000.00.19.H26-220613-0030 220001995/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH WIKKON VIỆT NAM Bộ Kit tinh sạch RNA/ DNA

Còn hiệu lực

132 000.00.19.H26-220623-0002 220001994/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ID THIÊN HÀ Ambu bóp bóng

Còn hiệu lực

133 000.00.19.H26-220623-0004 220001993/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ID THIÊN HÀ Xe đẩy dụng cụ

Còn hiệu lực

134 000.00.19.H26-220623-0005 220001992/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ID THIÊN HÀ Xe cáng đẩy

Còn hiệu lực

135 000.00.19.H26-220623-0006 220001991/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ID THIÊN HÀ XE ĐẨY TIÊM VÀ CẤP PHÁT THUỐC

Còn hiệu lực

136 000.00.19.H26-220623-0007 220001990/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ID THIÊN HÀ CÁNG GẤP

Còn hiệu lực

137 000.00.19.H26-220622-0042 220001989/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ID THIÊN HÀ GIƯỜNG ĐIỆN ĐA NĂNG

Còn hiệu lực

138 000.00.19.H26-220622-0033 220001988/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Nước súc miệng

Còn hiệu lực

139 000.00.19.H26-220622-0019 220001987/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT SAO MAI XỊT HỌNG NANO BẠC ORGANIC

Còn hiệu lực

140 000.00.19.H26-220623-0003 220001986/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Bàn mổ

Còn hiệu lực