STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
131 000.00.19.H29-220113-0032 220000115/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 13

Còn hiệu lực

132 000.00.19.H29-220117-0038 220000114/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 317

Còn hiệu lực

133 000.00.19.H29-220113-0031 220000113/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 327

Còn hiệu lực

134 000.00.07.H28-211224-0003 220000002/PCBA-HB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ESSEN - ĐỨC Dung dịch xịt tai mũi trẻ em

Còn hiệu lực

135 000.00.19.H26-211208-0027 220000088/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH DỤNG CỤ Y TẾ VIỆT HÀ

Còn hiệu lực

136 000.00.04.G18-220119-0002 220000802/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

137 000.00.20.H45-211213-0002 220000002/PCBMB-PY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 448

Còn hiệu lực

138 000.00.20.H45-211213-0001 220000001/PCBMB-PY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 406

Còn hiệu lực

139 000.00.04.G18-220119-0001 220000801/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

140 000.00.19.H26-211021-0012 220000009/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TMC VIỆT NAM Hệ thống xử lý nước RO

Còn hiệu lực