STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
131 000.00.19.H29-230112-0014 230000128/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT NHA Răng nhựa tổng hợp

Còn hiệu lực

132 000.00.04.G18-230118-0001 230000085/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Cụm các Protein đặc thù khác

Còn hiệu lực

133 000.00.04.G18-230113-0007 230000084/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Cụm IVD thuốc thử sử dụng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

134 000.00.19.H32-230113-0003 230000005/PCBB-KH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Vật tư tiêu hao dùng trong phẫu thuật nội soi khớp

Còn hiệu lực

135 000.00.19.H32-230113-0002 230000004/PCBB-KH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Trocar dẫn đường nội soi khớp

Còn hiệu lực

136 000.00.19.H32-230113-0001 230000003/PCBB-KH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Máy đốt cao tần nội soi cột sống và phụ kiện

Còn hiệu lực

137 000.00.16.H02-230117-0001 230000001/PCBMB-BG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HƯỜNG PHƯƠNG

Còn hiệu lực

138 000.00.48.H41-230113-0001 230000001/PCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN UPHARMA - NHÀ THUỐC UPHAMA SỐ 45

Còn hiệu lực

139 000.00.48.H41-230114-0001 230000005/PCBB-NA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG Máy phân tích huyết học tự động

Còn hiệu lực

140 000.00.04.G18-230109-0007 230000083/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng lithium

Còn hiệu lực