STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1391 000.00.19.H29-230927-0025 230001611/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CF MED Bông lót bó bột Padding

Còn hiệu lực

1392 000.00.19.H29-230927-0024 230001610/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CF MED Băng thun co giãn Elastic Bandage

Còn hiệu lực

1393 000.00.17.H13-231109-0001 230000009/PCBA-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG NAM Gel siêu âm

Còn hiệu lực

1394 000.00.18.H43-231102-0001 230000003/PCBA-NT

HỘ KINH DOANH PHAN ĐÌNH HUY XỊT THƠM MIỆNG

Còn hiệu lực

1395 000.00.19.H26-231030-0005 230000013/PCBA-BV

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SHABISHI DUNG DỊCH RỬA VẾT THƯƠNG

Còn hiệu lực

1396 000.00.19.H26-231030-0004 230000012/PCBA-BV

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SHABISHI KEM BÔI NGOÀI DA

Còn hiệu lực

1397 000.00.19.H26-231108-0020 230002213/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA INNO FUSION Hydra Beauty Nano Emulgel

Còn hiệu lực

1398 000.00.19.H26-231108-0016 230002962/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M Trụ khí treo trần

Còn hiệu lực

1399 000.00.19.H26-231108-0010 230002212/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA Chỉ thị hóa học

Còn hiệu lực

1400 000.00.19.H26-230918-0007 230002211/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG Phim X-quang

Còn hiệu lực