STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1391 000.00.19.H29-221027-0009 220002288/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED Bàn mổ

Còn hiệu lực

1392 000.00.19.H29-221029-0005 220003503/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ THUẬN Kim châm cứu

Còn hiệu lực

1393 000.00.19.H26-221026-0012 220003415/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆN HỖ TRỢ SỨC KHỎE Gel bôi trơn âm đạo

Còn hiệu lực

1394 000.00.19.H29-221031-0021 220003502/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG Máy trợ thính

Còn hiệu lực

1395 000.00.19.H26-221027-0008 220003414/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ISU KÍNH ÁP TRÒNG

Còn hiệu lực

1396 000.00.19.H29-221028-0017 220003501/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG Máy trợ thính

Còn hiệu lực

1397 000.00.04.G18-221102-0001 220003317/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ

Còn hiệu lực

1398 000.00.19.H26-221026-0020 220003413/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ GOMED Gel tra mắt

Còn hiệu lực

1399 000.00.19.H29-221028-0004 220003500/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG RỬA TRỨNG (FERTICULT TM ASPIRATION)

Còn hiệu lực

1400 000.00.19.H29-221027-0010 220003499/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LỌC RỬA TINH TRÙNG (SIL SELECT PLUS TM UPPER/LOWER LAYER) (SIL SELECT PLUS UPPER/LOWER LAYER)

Còn hiệu lực