STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1401 000.00.19.H26-221104-0004 220003480/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP NAM PHÚ Gel thúc đẩy liền nhanh vết thương hở

Còn hiệu lực

1402 000.00.19.H26-221104-0005 220003479/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP NAM PHÚ Viên đặt hậu môn

Còn hiệu lực

1403 000.00.19.H29-220614-0043 220002337/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Túi tạo môi trường nuôi cấy vi khuẩn ưa CO2

Còn hiệu lực

1404 000.00.19.H29-220616-0026 220002336/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Túi tạo môi trường nuôi cấy vi khuẩn kỵ khí có chỉ thị

Còn hiệu lực

1405 000.00.19.H26-221101-0016 220003478/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Máy đo điện cơ

Còn hiệu lực

1406 000.00.19.H26-221101-0013 220003477/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Máy đo điện não đồ

Còn hiệu lực

1407 000.00.19.H29-220616-0011 220002335/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Túi tạo môi trường nuôi cấy vi khuẩn vi hiếu khí

Còn hiệu lực

1408 000.00.19.H26-221104-0002 220003476/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Test nhanh định tính kháng nguyên cúm A+B

Còn hiệu lực

1409 000.00.19.H26-221101-0035 220003475/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Cụm IVD thuốc thử định danh nhóm máu

Còn hiệu lực

1410 000.00.19.H26-221104-0001 220003474/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Bộ nhuộm PAS

Còn hiệu lực