STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1401 000.00.19.H29-240318-0017 240000467/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT LIỆU Y NHA KHOA SINGAPORE Vật liệu ép máng chỉnh nha

Còn hiệu lực

1402 000.00.19.H29-240318-0004 240000626/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Thiết bị khoan xương và phụ kiện

Còn hiệu lực

1403 000.00.19.H29-240321-0015 240000625/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Máy đo chức năng hô hấp và phụ kiện

Còn hiệu lực

1404 000.00.19.H29-240316-0001 240000097/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1723

Còn hiệu lực

1405 000.00.19.H26-240319-0006 240000444/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ NHẬT MINH IVD nạp điện cực pH, Sodium, Chloride trong xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

1406 000.00.19.H26-240318-0022 240000443/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ NHẬT MINH IVD nạp điện cực Potassium trong xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

1407 000.00.19.H26-240318-0021 240000442/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ NHẬT MINH IVD nạp điện cực Calcium trong xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

1408 000.00.19.H26-240318-0008 240000441/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ NHẬT MINH IVD pha loãng nước tiểu trong xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

1409 000.00.19.H26-240319-0007 240000440/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ NHẬT MINH IVD nạp điện cực tham chiếu trong xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

1410 000.00.18.H24-240301-0001 240000003/PCBMB-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN DP FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1644

Còn hiệu lực