STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1401 000.00.19.H29-231101-0014 230002473/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH BAZ BIOMEDIC VIỆT NAM Máy tiêm áp lực không kim

Còn hiệu lực

1402 000.00.19.H29-231109-0006 230000426/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀU TƯ TAHACHI

Còn hiệu lực

1403 000.00.19.H29-231013-0015 230002472/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ PT Bộ can thiệp tĩnh mạch cửa

Còn hiệu lực

1404 000.00.19.H29-231013-0014 230002471/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ PT Bộ can thiệp tĩnh mạch cửa

Còn hiệu lực

1405 000.00.19.H29-231102-0023 230001606/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SANG THU SẢN PHẨM CHẮN TIA X

Còn hiệu lực

1406 000.00.48.H41-231107-0001 230000020/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH TÂM Phim X-quang y tế

Còn hiệu lực

1407 000.00.48.H41-231108-0001 230000033/PCBMB-NA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ - VẬT TƯ Y TẾ THANH NGỌC

Còn hiệu lực

1408 000.00.19.H29-231102-0013 230002470/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH OSSTEM IMPLANT VI NA Ghế nha khoa và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo

Còn hiệu lực

1409 000.00.19.H29-231102-0011 230002469/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Que thử xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng 11 thông số nước tiểu

Còn hiệu lực

1410 000.00.19.H29-231105-0001 230002468/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT EMECC CÁC THIẾT BỊ HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ TRUNG TÂM

Còn hiệu lực