STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1401 000.00.04.G18-220815-0008 230000173/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng Fibrinogen

Còn hiệu lực

1402 000.00.04.G18-230222-0011 230000172/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hệ thống IVD xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

1403 000.00.04.G18-230228-0008 230000171/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD Các Protein đặc thù khác: AAG, AAT

Còn hiệu lực

1404 000.00.19.H17-230228-0001 230000012/PCBB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN Hóa chất xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

1405 000.00.19.H17-230223-0001 230000011/PCBB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN Que thử xét nghiệm định tính HCG

Còn hiệu lực

1406 000.00.19.H17-230223-0002 230000010/PCBB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN Bộ xét nghiệm nhanh định tính Anti-HCV

Còn hiệu lực

1407 000.00.19.H17-230222-0001 230000009/PCBB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN Bộ xét nghiệm nhanh định tính HBsAg

Còn hiệu lực

1408 000.00.04.G18-230228-0005 230000170/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Thuốc thử xét nghiệm định lượng Transferrin

Còn hiệu lực

1409 000.00.04.G18-230228-0006 230000169/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD Thành phẩn bổ sung: C3 ; C4

Còn hiệu lực

1410 000.00.19.H29-230222-0005 230000385/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT NAM PHÁT Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực