STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1421 000.00.19.H26-230426-0010 230000775/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HOÁ SINH ALBA BIO TINH CHẤT VỆ SINH PHỤ NỮ HƯƠNG THẢO SENCI ICHY

Còn hiệu lực

1422 000.00.19.H26-230426-0009 230000774/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HOÁ SINH ALBA BIO TINH CHẤT SÚC MIỆNG HƯƠNG THẢO SENCI MANGY

Còn hiệu lực

1423 000.00.19.H26-230427-0009 230000773/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ FAMI XỊT MŨI

Còn hiệu lực

1424 000.00.19.H26-230427-0005 230000978/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Van chặn

Còn hiệu lực

1425 000.00.19.H29-230424-0001 230000879/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SIHY KÍNH ÁP TRÒNG

Còn hiệu lực

1426 000.00.04.G18-230421-0005 230000250/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Mũi khoan

Còn hiệu lực

1427 000.00.19.H29-230423-0001 230000155/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y TẾ ĐẠI HÙNG

Còn hiệu lực

1428 000.00.04.G18-230418-0013 230000249/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Cụm IVD Globulin miễn dịch: IgA, IgG, IgM

Còn hiệu lực

1429 000.00.04.G18-230418-0004 230000248/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Cụm IVD protein vận chuyển: Haptoglobin, Ceruloplasmin, Prealbumin

Còn hiệu lực

1430 000.00.04.G18-230425-0001 230000247/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dụng cụ thử móc bản sống

Còn hiệu lực