STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1431 000.00.19.H26-240506-0008 240001077/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SARAH LE Máy trẻ hóa âm đạo

Còn hiệu lực

1432 000.00.19.H26-240502-0035 240000809/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT VIỆT NAM Mắt kính cận, viễn, loạn

Còn hiệu lực

1433 000.00.19.H26-240502-0006 240000808/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS Ống soi tai mũi họng

Còn hiệu lực

1434 000.00.19.H26-240507-0050 240000807/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU NGUYỆT ÁNH GOUT AN BÌNH

Còn hiệu lực

1435 000.00.19.H26-240507-0045 240001076/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THE MAN CENTURY Gel bôi trơn

Còn hiệu lực

1436 000.00.19.H26-240504-0008 240001075/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng C-reactive protein (CRP)

Còn hiệu lực

1437 000.00.19.H26-240504-0006 240001074/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng HbA1c

Còn hiệu lực

1438 000.00.19.H26-240507-0007 240001073/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng N-terminal pro Brain Natriuretic Peptide (NT-proBNP)

Còn hiệu lực

1439 000.00.19.H26-240507-0037 240001072/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MYTECH VIỆT NAM Máy diode laser 980nm & 1470nm (Máy diode laser đốt trĩ, giãn tĩnh mạch,...)

Còn hiệu lực

1440 000.00.19.H26-240506-0011 240000806/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NHÃN Tròng kính thuốc bằng nhựa

Còn hiệu lực