STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1431 000.00.04.G18-230427-0007 230000009/PCBMT-BYT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F

Còn hiệu lực

1432 000.00.04.G18-230427-0006 230000008/PCBMT-BYT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F

Còn hiệu lực

1433 000.00.04.G18-230427-0005 230000007/PCBMT-BYT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F

Còn hiệu lực

1434 000.00.04.G18-230427-0004 230000006/PCBMT-BYT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F

Còn hiệu lực

1435 000.00.04.G18-230427-0003 230000005/PCBMT-BYT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F

Còn hiệu lực

1436 000.00.19.H29-230424-0016 230000154/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1295

Còn hiệu lực

1437 000.00.17.H39-230425-0001 230000007/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH MIGUNLIFE KOREA VINA Máy sóng siêu âm trị liệu

Còn hiệu lực

1438 000.00.17.H39-230421-0001 230000046/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU HỆ THỐNG TINH SẠCH TỰ ĐỘNG ACID NUCLEIC

Còn hiệu lực

1439 000.00.19.H29-230425-0004 230000153/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ

Còn hiệu lực

1440 000.00.19.H29-230419-0016 230000499/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ Hóa chất dùng cho máy nhuộm lam

Còn hiệu lực