STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1441 000.00.19.H29-240229-0016 240000427/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM BỘ BƠM HƠI BẰNG TAY

Còn hiệu lực

1442 000.00.19.H29-240229-0020 240000426/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM DỤNG CỤ ĐÓNG LỖ TROCAR

Còn hiệu lực

1443 000.00.19.H29-240229-0021 240000561/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Ống nội soi phẫu thuật

Còn hiệu lực

1444 000.00.19.H29-240305-0037 240000560/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM ỐNG SOI THẬN CÓ THỂ SỬ DỤNG CHO BỆNH NHÂN BÉO PHÌ

Còn hiệu lực

1445 000.00.19.H29-240305-0036 240000425/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM ỐNG SOI THẬN CÓ THỂ SỬ DỤNG CHO BỆNH NHÂN BÉO PHÌ

Còn hiệu lực

1446 000.00.19.H29-240305-0034 240000424/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM DỤNG CỤ CẮT CHỈ

Còn hiệu lực

1447 000.00.19.H29-240305-0031 240000423/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM DỤNG CỤ ĐỊNH VỊ XƯƠNG ĐÙI

Còn hiệu lực

1448 000.00.19.H29-240305-0028 240000422/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM DỤNG CỤ TÁCH GÂN

Còn hiệu lực

1449 000.00.19.H29-240305-0010 240000421/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM ỐNG SOI BÀNG QUANG

Còn hiệu lực

1450 000.00.19.H29-240305-0024 240000559/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM ỐNG SOI BÀNG QUANG

Còn hiệu lực