STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1451 000.00.19.H29-230420-0019 230000494/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM DUY ANH Bộ trợ cụ đinh PFNA

Còn hiệu lực

1452 000.00.19.H29-230421-0004 230000493/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Đầu col các loại

Còn hiệu lực

1453 000.00.19.H29-230421-0005 230000492/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Ngáng Miệng

Còn hiệu lực

1454 000.00.19.H29-230421-0001 230000491/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHARMAXISGROUP VIỆT NAM DUNG DỊCH XỊT MŨI - HỌNG

Còn hiệu lực

1455 000.00.19.H29-230421-0006 230000873/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÀNG QUÂN Chất thử miễn dịch dùng cho máy phân tích sắc ký miễn dịch huỳnh quang

Còn hiệu lực

1456 000.00.19.H29-230424-0017 230000872/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Hệ thống siêu âm chẩn đoán

Còn hiệu lực

1457 000.00.19.H29-230421-0008 230000871/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Hệ thống siêu âm chẩn đoán

Còn hiệu lực

1458 000.00.19.H29-230421-0007 230000870/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Hệ thống siêu âm chẩn đoán

Còn hiệu lực

1459 000.00.19.H29-230316-0018 230000869/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Vật liệu trám răng

Còn hiệu lực

1460 000.00.19.H29-230411-0012 230000490/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 168 Miếng dán giảm ho

Còn hiệu lực