STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1461 000.00.19.H29-230418-0009 230000868/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED Hệ thống nội soi chẩn đoán và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

1462 000.00.19.H29-230418-0017 230000867/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED Hệ thống nội soi chẩn đoán và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

1463 000.00.19.H29-230418-0014 230000866/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED Hệ thống nội soi chẩn đoán và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

1464 000.00.19.H29-230417-0024 230000865/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED Hệ thống nội soi chẩn đoán và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

1465 000.00.04.G18-230426-0018 230000246/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng AMH

Còn hiệu lực

1466 000.00.19.H32-230413-0001 230000007/PCBB-KH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Dây dẫn nước dùng trong phẫu thuật nội soi chạy máy

Còn hiệu lực

1467 000.00.19.H26-230426-0017 230000772/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOS SOLUTION Khăn ướt vệ sinh phụ nữ

Còn hiệu lực

1468 000.00.48.H41-230426-0001 230000015/PCBMB-NA

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ TRIỆU ĐÔ

Còn hiệu lực

1469 000.00.19.H26-230425-0030 230000977/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Ống đồng và các phụ kiện cho ống đồng

Còn hiệu lực

1470 000.00.19.H26-230425-0027 230000976/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Bộ báo động trung tâm kèm bộ chuyển đổi

Còn hiệu lực