STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1461 000.00.19.H29-240305-0010 240000421/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM ỐNG SOI BÀNG QUANG

Còn hiệu lực

1462 000.00.19.H29-240305-0024 240000559/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM ỐNG SOI BÀNG QUANG

Còn hiệu lực

1463 000.00.19.H29-240304-0019 240000558/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM KÊNH DẪN DỤNG CỤ KHI VẬN HÀNH LASER

Còn hiệu lực

1464 000.00.19.H29-240304-0013 240000420/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM KÊNH DẪN DỤNG CỤ KHI VẬN HÀNH LASER

Còn hiệu lực

1465 000.00.19.H29-240304-0012 240000419/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM HỆ THỐNG NẠP STENT

Còn hiệu lực

1466 000.00.19.H29-240304-0010 240000418/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM GIÁ GIỮ KIM

Còn hiệu lực

1467 000.00.19.H29-240304-0005 240000557/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM ỐNG SOI BÀNG QUANG CÓ CẢM BIẾN

Còn hiệu lực

1468 000.00.19.H29-240301-0018 240000556/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Dụng cụ tái tạo dây chằng chéo trước (ACL)

Còn hiệu lực

1469 000.00.19.H29-240301-0013 240000417/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Dụng cụ tái tạo dây chằng chéo trước (ACL)

Còn hiệu lực

1470 000.00.19.H29-240301-0012 240000555/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM ỐNG SOI BÀNG QUANG – NIỆU ĐẠO CỠ NHỎ

Còn hiệu lực