STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1471 000.00.19.H26-240301-0017 240000479/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚ GROUP VIÊN ĐẶT THẢO MỘC

Còn hiệu lực

1472 000.00.19.H26-240306-0002 240000348/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TÂN HÀ LAN Dung dịch xịt mũi xoang

Còn hiệu lực

1473 000.00.19.H26-240306-0003 240000347/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TÂN HÀ LAN Chế phẩm chăm sóc da

Còn hiệu lực

1474 000.00.19.H26-240305-0027 240000478/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Tủ bảo quản tiểu cầu

Còn hiệu lực

1475 000.00.19.H26-240305-0030 240000346/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Máy rã đông huyết tương

Còn hiệu lực

1476 000.00.19.H26-240305-0024 240000345/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Máy lắc tiểu cầu

Còn hiệu lực

1477 000.00.19.H26-240306-0034 240000477/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT COM Tay kỹ kỹ thuật treo trần (Pendants)

Còn hiệu lực

1478 000.00.19.H26-240306-0010 240000476/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Dụng cụ đặt thuỷ tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

1479 000.00.19.H26-240304-0023 240000475/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Dụng cụ chuyển phôi

Còn hiệu lực

1480 000.00.19.H17-240311-0001 240000004/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NASAPHAR

Còn hiệu lực