STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1481 000.00.19.H29-240310-0004 240000433/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MEDLINKS Họ cân và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

1482 000.00.19.H29-240309-0008 240000432/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MEDLINKS Họ Thước Đo

Còn hiệu lực

1483 000.00.19.H29-240228-0013 240000568/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING Phần mềm hỗ trợ chẩn đoán viêm khớp gối

Còn hiệu lực

1484 000.00.19.H29-240228-0016 240000086/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH HEALTHRICHS

Còn hiệu lực

1485 000.00.19.H29-240227-0001 240000567/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN Máy chụp cộng hưởng từ

Còn hiệu lực

1486 000.00.19.H29-240305-0001 240000085/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ULIKE

Còn hiệu lực

1487 000.00.19.H29-240311-0004 240000084/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH BÙI THANH LONG

Còn hiệu lực

1488 000.00.19.H29-240309-0001 240000015/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH KHẢ DOANH Dung dịch khử khuẩn trang thiết bị y tế

Còn hiệu lực

1489 000.00.17.H09-240308-0001 240000007/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1693

Còn hiệu lực

1490 000.00.19.H29-240311-0006 240000083/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT TECHLAB

Còn hiệu lực