STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
141 000.00.19.H29-231128-0006 230001743/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Băng gạc tiệt trùng Amethyst

Còn hiệu lực

142 000.00.19.H29-231127-0019 230001742/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV MẮT KÍNH VƯƠNG THỊNH Tròng kính (cận, viễn, loạn)

Còn hiệu lực

143 000.00.19.H29-231120-0021 230000053/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỲNH GIANG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

144 000.00.19.H29-231121-0017 230000466/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN FAMILY SHOPPING

Còn hiệu lực

145 000.00.19.H29-231116-0003 230002696/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Mặt nạ giúp thở người lớn/ trẻ em/ trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

146 000.00.19.H29-231202-0010 230002695/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Ống hút dùng trong phẫu thuật Tai Mũi Họng

Còn hiệu lực

147 000.00.19.H29-231129-0007 230001741/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Dụng cụ gia công hàm tháo lắp

Còn hiệu lực

148 000.00.19.H29-231027-0020 230002694/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Trụ phục hình hàm tháo lắp

Còn hiệu lực

149 000.00.19.H29-231125-0002 230001740/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Sản phẩm điều trị răng miệng

Còn hiệu lực

150 000.00.19.H29-231115-0023 230001739/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ MINH AN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực