STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
141 000.00.20.H45-211213-0002 220000002/PCBMB-PY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 448

Còn hiệu lực

142 000.00.20.H45-211213-0001 220000001/PCBMB-PY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 406

Còn hiệu lực

143 000.00.04.G18-220119-0001 220000801/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

144 000.00.19.H26-211021-0012 220000009/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TMC VIỆT NAM Hệ thống xử lý nước RO

Còn hiệu lực

145 000.00.19.H26-211209-0020 220000143/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Mũi khoan xương

Còn hiệu lực

146 000.00.24.H49-220119-0001 220000037/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC HÒA LIÊN

Còn hiệu lực

147 000.00.07.H28-211224-0001 220000001/PCBA-HB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ESSEN - ĐỨC Dung dịch xịt họng

Còn hiệu lực

148 000.00.24.H49-220118-0003 220000036/PCBMB-QN

QUẦY THUỐC HẢI LINH

Còn hiệu lực

149 000.00.24.H49-220114-0003 220000035/PCBMB-QN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT TƯ Y TẾ CHIẾN HẰNG

Còn hiệu lực

150 000.00.19.H26-211203-0007 220000142/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Hệ thống dụng cụ dùng trong phẫu thuật kết hợp xương

Còn hiệu lực