STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
141 000.00.19.H26-230111-0008 230000114/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Máy siêu âm mắt

Còn hiệu lực

142 000.00.19.H26-230110-0003 230000113/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH Cụm IVD miễn dịch

Còn hiệu lực

143 000.00.19.H26-230110-0005 230000112/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH Cụm IVD dấu ấn ung thư

Còn hiệu lực

144 000.00.19.H26-230111-0007 230000018/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VICHEM

Còn hiệu lực

145 000.00.19.H26-230111-0005 230000017/PCBMB-HN

BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG

Còn hiệu lực

146 000.00.19.H26-230111-0009 230000089/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BIO - PHARMA Dung dịch dùng ngoài JARISH +

Còn hiệu lực

147 000.00.19.H26-230110-0008 230000088/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH Cụm IVD dung dịch đệm xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

148 000.00.19.H26-230110-0009 230000087/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG TẠI HÀ NỘI GEL NGHỆ

Còn hiệu lực

149 000.00.19.H26-230109-0007 230000111/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng CRP

Còn hiệu lực

150 000.00.19.H26-230110-0002 230000016/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VINDRAY

Còn hiệu lực