STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1491 000.00.19.H26-240304-0022 240000458/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KHÁNH LINH Máy đo khúc xạ

Còn hiệu lực

1492 000.00.19.H26-240304-0021 240000328/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH Vật liệu lấy dấu trong suốt

Còn hiệu lực

1493 000.00.19.H26-240226-0011 240000069/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ANH

Còn hiệu lực

1494 000.00.19.H26-240304-0010 240000457/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ TMSC VIỆT NAM BỘ XÉT NGHIỆM TINH DỊCH ĐỒ

Còn hiệu lực

1495 000.00.19.H26-240304-0018 240000068/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOLIFE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

1496 000.00.19.H26-240223-0020 240000327/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM USA- VIP Gạc rơ lưỡi

Còn hiệu lực

1497 000.00.19.H26-240303-0001 240000067/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KLC

Còn hiệu lực

1498 000.00.19.H26-240304-0019 240000326/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TÂN HÀ LAN Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

1499 000.00.19.H26-240304-0007 240000325/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TÂN HÀ LAN Chế phẩm chăm sóc Zona, thủy đậu, herpes

Còn hiệu lực

1500 000.00.19.H26-240304-0020 240000324/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TÂN HÀ LAN Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực