STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1521 000.00.17.H09-221227-0004 220000083/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP

Còn hiệu lực

1522 000.00.17.H09-221227-0003 220000082/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HbA1c

Còn hiệu lực

1523 000.00.17.H09-221227-0002 220000081/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1c

Còn hiệu lực

1524 000.00.17.H09-221227-0001 220000080/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM IVD rửa và ly giải trong xét nghiệm định lượng HbA1c và Thalassemia

Còn hiệu lực

1525 000.00.17.H09-221227-0011 220000064/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM IVD làm sạch máy xét nghiệm huyết học tự động

Còn hiệu lực

1526 000.00.19.H29-220930-0022 220001496/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TAPHA

Còn hiệu lực

1527 000.00.48.H41-221219-0001 220000036/PCBB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM Ghế nha khoa trẻ em

Còn hiệu lực

1528 000.00.04.G18-221228-0003 220003750/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng khả năng kết hợp thyroxine (TBC hay T4‑uptake)

Còn hiệu lực

1529 000.00.19.H17-221223-0002 220000304/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1074

Còn hiệu lực

1530 000.00.19.H17-221226-0001 220000303/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁNH LÂM AN

Còn hiệu lực