STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1521 000.00.17.H09-230421-0002 230000020/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Máy xét nghiệm huyết học tự động

Còn hiệu lực

1522 000.00.17.H09-230421-0001 230000019/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Máy xét nghiệm huyết học tự động

Còn hiệu lực

1523 000.00.16.H22-230326-0001 230000005/PCBMB-HG

QUẦY THUỐC QUANG BÌNH

Còn hiệu lực

1524 000.00.19.H29-230426-0012 230000901/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH XDENT Răng sứ

Còn hiệu lực

1525 000.00.19.H29-230426-0009 230000900/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH AN KHOA KHÁNH BỘ DỤNG CỤ NẸP VÍT DÙNG TRONG PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

1526 000.00.19.H29-230425-0013 230000899/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Que thử đường huyết

Còn hiệu lực

1527 000.00.19.H29-230426-0007 230000158/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG ĐỖ GIA

Còn hiệu lực

1528 000.00.19.H29-230424-0018 230000523/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ DU LỊCH TRUNG SƠN TSSE Dụng cụ lấy mẫu máu

Còn hiệu lực

1529 000.00.19.H29-230424-0013 230000522/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 Túi tiệt trùng Tyvek

Còn hiệu lực

1530 000.00.19.H29-230426-0003 230000521/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Gạc thận nhân tạo

Còn hiệu lực