STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1541 000.00.19.H26-240506-0006 240001059/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHONG Ghế nha khoa

Còn hiệu lực

1542 000.00.19.H29-240506-0004 240000722/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Dung dịch rửa máy phân tích sinh hoá

Còn hiệu lực

1543 000.00.19.H29-240510-0008 240000971/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Điện cực phân tích điện giải

Còn hiệu lực

1544 000.00.19.H26-240504-0016 240000152/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH NHI KHOA PHARMA

Còn hiệu lực

1545 000.00.19.H29-240426-0019 240000721/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Máy quét hình ảnh 3D

Còn hiệu lực

1546 000.00.19.H29-240504-0001 240000162/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LPA

Còn hiệu lực

1547 000.00.19.H26-240409-0029 240000790/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHƯƠNG MINH Dung dịch nhỏ mũi BACTORINOL

Còn hiệu lực

1548 000.00.19.H26-240506-0001 240001058/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM Hệ thống đo đa ký giấc ngủ

Còn hiệu lực

1549 000.00.19.H26-240503-0017 240000789/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VPC DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

1550 000.00.19.H26-240504-0019 240001057/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH Máy rửa siêu âm

Còn hiệu lực