STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1541 000.00.19.H26-231103-0005 230002919/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ống thông mũi, dạ dày

Còn hiệu lực

1542 000.00.19.H26-231101-0026 230002918/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ NAM MINH Hệ thống nội soi chẩn đoán

Còn hiệu lực

1543 000.00.16.H23-231026-0004 230000071/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD TIPHAR PHARMA Xịt mũi biển sâu

Còn hiệu lực

1544 000.00.16.H23-231026-0003 230000070/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD TIPHAR PHARMA Xịt mũi biển sâu

Còn hiệu lực

1545 000.00.16.H23-231026-0002 230000069/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD TIPHAR PHARMA Xịt mũi

Còn hiệu lực

1546 000.00.16.H23-231027-0001 230000013/PCBMB-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DP FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1478

Còn hiệu lực

1547 000.00.19.H29-231024-0017 230002439/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KAWAYII MARKETING Kính áp tròng mềm, đeo hằng ngày

Còn hiệu lực

1548 000.00.19.H17-231106-0001 230000043/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT & THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN ĐẠI HƯNG

Còn hiệu lực

1549 000.00.19.H29-231102-0012 230000424/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ BLUE OCEAN

Còn hiệu lực

1550 000.00.19.H29-231103-0006 230001586/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM DƯỢC NHỊ THIÊN ĐƯỜNG Dầu

Còn hiệu lực