STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1551 000.00.19.H26-231028-0003 230002169/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI Miếng dán điện cực tim ECG

Còn hiệu lực

1552 000.00.19.H29-231012-0013 230002423/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH BIOTRONIK VIỆT NAM Hệ thống ống thông và bóng nong mạch ngoại vi đa chức năng

Còn hiệu lực

1553 000.00.19.H29-231012-0012 230002422/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH BIOTRONIK VIỆT NAM Bóng nong mạch ngoại vi

Còn hiệu lực

1554 000.00.19.H29-230727-0019 230002421/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH BIOTRONIK VIỆT NAM Kim dò tĩnh mạch

Còn hiệu lực

1555 000.00.19.H26-231101-0010 230002888/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Cụm IVD dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá

Còn hiệu lực

1556 000.00.17.H09-231101-0001 230000010/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH DIVERSATEK VIỆT NAM Ống thông thực quản/chất hồi lưu đo dộ acid (pH) sử dụng một lần và ống thông thực quản/ chất hối lưu đo độ acid và trở kháng sử dụng 1 lần và nhiều lần

Còn hiệu lực

1557 000.00.19.H26-230915-0022 230002887/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Thiết bị nạo hút mũi xoang

Còn hiệu lực

1558 000.00.19.H26-231005-0026 230002886/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD thuốc thử điện giải: Magnesium, Phosphorus, CO2

Còn hiệu lực

1559 000.00.19.H26-231021-0001 230002885/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Bộ IVD xét nghiệm định lượng RF

Còn hiệu lực

1560 000.00.19.H26-231026-0002 230002884/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED MÁY NÉN KHÍ NÓNG LẠNH

Còn hiệu lực