STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1551 000.00.19.H29-240426-0019 240000721/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Máy quét hình ảnh 3D

Còn hiệu lực

1552 000.00.19.H29-240504-0001 240000162/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LPA

Còn hiệu lực

1553 000.00.19.H26-240409-0029 240000790/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHƯƠNG MINH Dung dịch nhỏ mũi BACTORINOL

Còn hiệu lực

1554 000.00.19.H26-240506-0001 240001058/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM Hệ thống đo đa ký giấc ngủ

Còn hiệu lực

1555 000.00.19.H26-240503-0017 240000789/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VPC DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

1556 000.00.19.H26-240504-0019 240001057/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH Máy rửa siêu âm

Còn hiệu lực

1557 000.00.19.H26-240506-0009 240001056/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT Máy nhiệt trị liệu

Còn hiệu lực

1558 000.00.19.H26-240412-0011 240001055/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DEMANT SINGAPORE PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Máy trợ thính đeo ngoài tai

Còn hiệu lực

1559 000.00.19.H26-240326-0012 240000151/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC PHARMAKET SỐ 12

Còn hiệu lực

1560 000.00.19.H26-240502-0003 240000788/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AMB Bộ bơm hút tiền liệt tuyến

Còn hiệu lực