STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1561 000.00.19.H29-221223-0004 220004105/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH GRASSLAND VIETNAM Máy đo huyết áp lưu động không dây

Còn hiệu lực

1562 000.00.19.H29-221224-0003 220002640/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA Tủ làm ấm dịch truyền

Còn hiệu lực

1563 000.00.04.G18-211215-0024 220003747/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Hệ thống IVD xét nghiệm định lượng HbA1c tự động

Còn hiệu lực

1564 000.00.04.G18-211215-0026 220003746/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Hệ thống IVD xét nghiệm định lượng HbA1c tự động

Còn hiệu lực

1565 000.00.04.G18-221227-0022 220003745/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Điện cực xét nghiệm định lượng Ca

Còn hiệu lực

1566 000.00.04.G18-210914-0015 2200211ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Ceruloplasmin, protein phản ứng C (CRP), chuỗi nhẹ Kappa và chuỗi nhẹ Lambda

Còn hiệu lực

1567 17001109/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200210ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 66 thông số sinh hóa và miễn dịch

Còn hiệu lực

1568 000.00.04.G18-210919-0010 2200209ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD5

Còn hiệu lực

1569 000.00.04.G18-210802-0007 2200208ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện chuỗi nhẹ lambda

Còn hiệu lực

1570 000.00.04.G18-210802-0005 2200207ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện chuỗi nhẹ kappa

Còn hiệu lực