STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1561 000.00.19.H26-231030-0027 230002913/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Kìm kẹp clip

Còn hiệu lực

1562 000.00.19.H26-231030-0026 230002912/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Dụng cụ nong và bảo vệ vết mổ

Còn hiệu lực

1563 000.00.19.H26-231030-0025 230002911/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Dụng cụ nong và bảo vệ vết mổ

Còn hiệu lực

1564 000.00.19.H26-231030-0024 230002910/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Kéo nội soi

Còn hiệu lực

1565 000.00.19.H26-231030-0023 230002909/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Trocar

Còn hiệu lực

1566 000.00.19.H26-231102-0032 230002908/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM GIƯỜNG TẬP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG (GIƯỜNG NGHIÊNG XOAY)

Còn hiệu lực

1567 000.00.19.H26-231102-0038 230002907/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ ODORIKO Viên đặt hỗ trợ phụ khoa

Còn hiệu lực

1568 000.00.19.H26-231027-0028 230002906/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ống thông tiểu

Còn hiệu lực

1569 000.00.19.H26-231029-0004 230002905/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khoá 3 chạc

Còn hiệu lực

1570 000.00.19.H26-231029-0003 230002904/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ dây truyền dịch có vạch chia

Còn hiệu lực