STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1571 000.00.04.G18-230317-0002 2301475ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Máy xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang tự động

Còn hiệu lực

1572 000.00.04.G18-220611-0002 2301474ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút cúm A, cúm B

Còn hiệu lực

1573 000.00.04.G18-230508-0009 2301473ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Thuốc thử xét nghiệm định lượng BNP

Còn hiệu lực

1574 000.00.19.H29-231004-0009 230001576/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Màn hình thử thị lực

Còn hiệu lực

1575 000.00.19.H29-231024-0020 230001575/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE Ống lấy máu nhi

Còn hiệu lực

1576 000.00.17.H39-231030-0001 230000018/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM KIỂM TRA SỨC KHỎE CHÌA KHÓA VÀNG Lọ đựng mẫu

Còn hiệu lực

1577 000.00.19.H29-231017-0006 230000420/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LEOMED

Còn hiệu lực

1578 000.00.19.H26-231023-0020 230002882/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM Bộ xét nghiệm IVD định lượng IL-6

Còn hiệu lực

1579 000.00.19.H26-231023-0023 230002881/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM Bộ xét nghiệm IVD định lượng IgE

Còn hiệu lực

1580 000.00.19.H26-231023-0024 230002880/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM Bộ xét nghiệm IVD định lượng TRAb

Còn hiệu lực