STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1571 000.00.04.G18-220329-0031 2200206ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD14

Còn hiệu lực

1572 000.00.04.G18-210717-0023 2200205ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cyclosporine

Còn hiệu lực

1573 17004138/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200204ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy tách chiết và Real Time PCR tự động

Còn hiệu lực

1574 000.00.04.G18-210429-0012 2200203ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy phân tích đông máu tự động

Còn hiệu lực

1575 000.00.04.G18-210915-0009 2200202ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Phenytoin

Còn hiệu lực

1576 000.00.04.G18-201012-0006 2200201ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Cyclosporine

Còn hiệu lực

1577 17000553/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200200ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Bộ xét nghiệm định lượng/định tính kháng thể IgG kháng vi rút Cytomegalo

Còn hiệu lực

1578 17001250/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200199ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm khẳng định sự hiện diện của kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B (HBsAg)

Còn hiệu lực

1579 000.00.04.G18-210907-0035 2200198ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định tính và định lượng kháng thể IgG kháng SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

1580 17001162/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200197ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định tính và bán định lượng kháng thể IgG kháng Cytomegalovirus

Còn hiệu lực