STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1571 000.00.19.H29-240517-0002 240001053/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Dung dịch kiểm soát chất lượng huyết học

Còn hiệu lực

1572 000.00.19.H29-240514-0014 240000778/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN Máy ủ chỉ thị sinh học

Còn hiệu lực

1573 000.00.19.H29-240517-0011 240000777/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN Băng gạc vô trùng

Còn hiệu lực

1574 000.00.19.H29-240517-0013 240000776/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN Băng cố định ống thông

Còn hiệu lực

1575 000.00.19.H29-240517-0017 240000775/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN Chỉ thị sinh học

Còn hiệu lực

1576 000.00.19.H26-240520-0004 240001178/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GKMED Gel bôi âm đạo và da

Còn hiệu lực

1577 000.00.19.H26-240520-0003 240001177/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ QUANG TRUNG Dây nối bơm tiêm áp lực cao

Còn hiệu lực

1578 000.00.19.H26-240517-0023 240001176/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ADC Hệ thống ống soi mềm video tán sỏi thận nội soi

Còn hiệu lực

1579 000.00.19.H26-240517-0029 240000924/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HANOMED VIỆT NAM ĐAI NẸP CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH THƯƠNG HIỆU ANYMED

Còn hiệu lực

1580 000.00.19.H29-240516-0012 240000774/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TMDV HOÀNG MINH Khẩu trang y tế cao cấp

Còn hiệu lực