STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
151 000.00.19.H29-230531-0017 230001176/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM Theo phụ lục

Còn hiệu lực

152 000.00.19.H29-230601-0013 230000212/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KHÁNH ĐĂNG

Còn hiệu lực

153 000.00.19.H29-230518-0048 230000686/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIPRO VIET NAM Cụm TTBYT in vitro chẩn đoán dị ứng

Còn hiệu lực

154 000.00.19.H29-230601-0001 230000685/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC KHÁNH Băng dính y tế

Còn hiệu lực

155 000.00.19.H29-230601-0002 230000684/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC KHÁNH Băng dính y tế

Còn hiệu lực

156 000.00.19.H29-230601-0003 230000683/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC KHÁNH Băng dính cuộn y tế

Còn hiệu lực

157 000.00.19.H29-230601-0012 230000682/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC KHÁNH Băng dính cuộn y tế

Còn hiệu lực

158 000.00.19.H29-230606-0001 230000681/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC KHÁNH Miếng dán hạ sốt

Còn hiệu lực

159 000.00.19.H21-230518-0001 230000007/PCBB-GL

CÔNG TY TNHH XNK CÔNG TOÀN Kim chọc hút tủy xương

Còn hiệu lực

160 000.00.19.H29-230531-0018 230001175/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ EUROPHARM Viên đặt âm đạo

Còn hiệu lực