STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
151 000.00.19.H26-240409-0001 240000588/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN PHÚC SIRO GIẢI RƯỢU

Còn hiệu lực

152 000.00.17.H54-240412-0001 240000006/PCBB-TB

CÔNG TY TNHH MEDINOVA Que thử xét nghiệm định tính HCG (Que thử thai)

Còn hiệu lực

153 000.00.17.H54-240411-0004 240000031/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH MEDINOVA Băng dính cá nhân y tế

Còn hiệu lực

154 000.00.19.H17-240409-0001 240000008/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM ĐỊNH Cuộn hấp tiệt trùng

Còn hiệu lực

155 000.00.19.H29-240328-0018 240000788/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI Máy siêu âm

Còn hiệu lực

156 000.00.19.H29-240405-0008 240000787/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ HOA MAI Máy theo dõi

Còn hiệu lực

157 000.00.19.H29-240408-0008 240000786/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT SỨC KHỎE VÀNG Máy đo huyết áp

Còn hiệu lực

158 000.00.19.H29-240409-0002 240000785/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT SỨC KHỎE VÀNG MÁY ĐO NỒNG ĐỘ OXY BÃO HÒA TRONG MÁU

Còn hiệu lực

159 000.00.19.H29-240405-0002 240000784/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM Thuốc nhuộm màu phôi sứ

Còn hiệu lực

160 000.00.19.H29-240406-0003 240000581/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA Bộ dụng cụ dùng trong phẫu thuật mổ hở

Còn hiệu lực