STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1601 000.00.04.G18-201021-0011 2300235ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Thẻ xét nghiệm xác nhận kháng nguyên xác định nhóm máu AB/Rh trong hiến máu

Còn hiệu lực

1602 000.00.04.G18-201021-0026 2300234ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát định tính xét nghiệm định danh nhóm máu

Còn hiệu lực

1603 000.00.04.G18-220608-0011 2300233ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO Bộ định vị bệnh nhân dùng cho dao mổ xạ phẫu Gamma Knife

Còn hiệu lực

1604 000.00.04.G18-220302-0008 2300232ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH Bộ khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus kèm bóng nong

Còn hiệu lực

1605 000.00.04.G18-220518-0019 2300231ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH Catheter dẫn hướng

Còn hiệu lực

1606 17005137/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300230ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dao mổ siêu âm

Còn hiệu lực

1607 000.00.04.G18-220622-0011 2300229ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BIOTRONIK VIỆT NAM Dụng cụ mở đường có thể điều khiển hướng

Còn hiệu lực

1608 000.00.04.G18-221207-0005 2300228ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ BẢO TÂM Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus

Còn hiệu lực

1609 000.00.04.G18-220824-0015 2300227ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

1610 000.00.04.G18-220211-0018 2300226ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Kim chọc vách liên nhĩ

Còn hiệu lực