STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1601 000.00.04.G18-240108-0001 240000001/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính mẫu mô có sợi elastic

Còn hiệu lực

1602 000.00.19.H29-231231-0002 240000099/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ KỸ THUẬT SÀI GÒN Kim Hút Rửa

Còn hiệu lực

1603 000.00.19.H29-240103-0010 240000008/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MEDITOOLS

Còn hiệu lực

1604 000.00.19.H29-240103-0023 240000003/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSALIGN Khay niềng răng trong suốt

Còn hiệu lực

1605 000.00.19.H29-231228-0023 240000098/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN Bộ dây truyền dịch an toàn

Còn hiệu lực

1606 000.00.19.H29-231213-0041 240000073/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SACHI Chỉ nha khoa

Còn hiệu lực

1607 000.00.19.H29-231213-0042 240000072/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SACHI Chỉ nha khoa

Còn hiệu lực

1608 000.00.19.H29-240103-0008 240000097/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUỐC TẾ Á CHÂU Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống

Còn hiệu lực

1609 000.00.19.H29-231221-0025 240000096/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ KỸ THUẬT CAO TOÀN CẦU Kẹp phẫu thuật lưỡng cực

Còn hiệu lực

1610 000.00.19.H29-231229-0015 240000071/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ KỸ THUẬT CAO TOÀN CẦU Lưới cố định

Còn hiệu lực