STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1641 000.00.19.H29-231018-0016 230001568/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MATSUMOTO KIYOSHI VIỆT NAM MIẾNG DÁN HẠ SỐT DÀNH CHO NGƯỜI LỚN

Còn hiệu lực

1642 000.00.17.H39-231024-0002 230000016/PCBMB-LA

CÔNG TY TNHH MEDLATEC LONG AN

Còn hiệu lực

1643 000.00.16.H25-231028-0001 230000040/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN ĐÈN KHÁM BỆNH

Còn hiệu lực

1644 000.00.48.H41-231027-0001 230000032/PCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN DP FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1475

Còn hiệu lực

1645 000.00.04.G18-230405-0005 23013CNKĐ/BYT-HTTB

VIỆN KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Còn hiệu lực

1646 000.00.04.G18-221117-0008 23012CNKĐ/BYT-HTTB

CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH VINACONTROL

Còn hiệu lực

1647 000.00.04.G18-230505-0008 23011CNKĐ/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG UNITY

Còn hiệu lực

1648 000.00.04.G18-230627-0008 23001165CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM Dây dẫn đường cho Catheter

Còn hiệu lực

1649 000.00.04.G18-230905-0004 23001164CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Găng kiểm tra dùng trong y tế, không bột

Còn hiệu lực

1650 000.00.04.G18-221117-0011 23001163CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Gel bôi trơn âm đạo

Còn hiệu lực