STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1641 000.00.04.G18-240206-0001 24001226CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT TW VIỆT NAM Bơm tiêm nhựa không kèm kim tiêm (1.0mL~60mL)

Còn hiệu lực

1642 000.00.19.H26-240426-0019 240001036/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GMED Đầu dò siêu âm không dây

Còn hiệu lực

1643 000.00.04.G18-240219-0002 24001225CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Gạc tẩm cồn

Còn hiệu lực

1644 000.00.19.H26-240426-0025 240001035/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Kim chọc hút trứng bằng máy

Còn hiệu lực

1645 000.00.19.H26-240424-0020 240001034/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH PHÚC HẠNH NGUYÊN Tay khoan nhanh

Còn hiệu lực

1646 000.00.19.H26-240425-0014 240001033/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH PHÚC HẠNH NGUYÊN Bộ kit vặn Implant điện

Còn hiệu lực

1647 000.00.04.G18-210928-0023 2400678ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

1648 000.00.04.G18-200605-0012 2400677ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Máy xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

1649 000.00.04.G18-220617-0015 2400676ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Máy xét nghiệm sinh hoá tự động.

Còn hiệu lực

1650 17003905/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400675ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy

Còn hiệu lực