STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1641 000.00.19.H26-221213-0017 220003439/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y DƯỢC VIỆT DUNG DỊCH XOANG

Còn hiệu lực

1642 000.00.19.H26-221213-0018 220003438/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y DƯỢC VIỆT DUNG DỊCH TRĨ

Còn hiệu lực

1643 000.00.19.H26-221208-0011 220003437/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ GẠC RƠ LƯỠI TRẺ EM THẢO DƯỢC

Còn hiệu lực

1644 000.00.19.H26-221213-0023 220003436/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DAO DƯỢC TRIỆU GIA - CHI NHÁNH HÀ NỘI KEM BÔI TRĨ TRIỆU GIA

Còn hiệu lực

1645 000.00.16.H23-221220-0001 220000201/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PULIPHA VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA LEBGE

Còn hiệu lực

1646 000.00.19.H26-221210-0012 220003852/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Cụm IVD Dấu ấn bệnh viêm khớp: Anti Streptolysin O (ASO); C-Reactive Protein; Rheumatoid Factors (RF)

Còn hiệu lực

1647 000.00.19.H26-221210-0011 220003851/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Khay thử xét nghiệm định tính Rotavirus trong phân

Còn hiệu lực

1648 000.00.19.H26-221210-0005 220003850/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Khay thử xét nghiệm định tính các kháng nguyên virus cúm A/B

Còn hiệu lực

1649 000.00.19.H26-221210-0007 220003849/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Khay thử xét nghiệm định tính Adenovirus và Rotavirus trong phân

Còn hiệu lực

1650 000.00.19.H26-221210-0004 220003848/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Khay thử xét nghiệm định tính H. Pylori trong mẫu phân

Còn hiệu lực