STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1641 000.00.04.G18-200825-0015 2300198ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định tính kháng nguyên p24 HIV-1 và kháng thể với HIV-1 (nhóm M và O) và HIV-2

Còn hiệu lực

1642 19010493/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300197ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng CA125

Còn hiệu lực

1643 17005720/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300196ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng BNP

Còn hiệu lực

1644 19010474/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300195ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

1645 000.00.04.G18-211202-0011 2300194ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Vòng xoắn kim loại cỡ lớn dùng trong can thiệp mạch.

Còn hiệu lực

1646 000.00.04.G18-210530-0003 2300193ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dụng cụ kẹp mạch máu dùng cho mổ mở

Còn hiệu lực

1647 000.00.17.H09-230325-0001 230000005/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH

Còn hiệu lực

1648 000.00.17.H09-230417-0001 230000004/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIM VĨNH PHÁT

Còn hiệu lực

1649 000.00.17.H09-230411-0001 230000003/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH NEXTERN VIỆT NAM Thiết bị trị liệu bằng xung điện (Morari)

Còn hiệu lực

1650 000.00.17.H09-230414-0008 230000018/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Máy xét nghiệm huyết học tự động

Còn hiệu lực