STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1671 000.00.04.G18-211102-0008 2301518ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng CEA

Còn hiệu lực

1672 17003065/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301517ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng CK-MB

Còn hiệu lực

1673 17002892/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301516ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng CK-MB

Còn hiệu lực

1674 19010500/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301515ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng cTnI độ nhạy cao

Còn hiệu lực

1675 19010408/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301514ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Estriol không liên hợp

Còn hiệu lực

1676 18007537/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301513ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng kháng nguyên ung thư tế bào vảy (SCC Ag)

Còn hiệu lực

1677 000.00.04.G18-221115-0018 2301512ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng p2PSA

Còn hiệu lực

1678 18008132/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301511ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng Procalcitonin (PCT)

Còn hiệu lực

1679 20011200/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301510ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định lượng TPA

Còn hiệu lực

1680 20011198/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301509ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định tính GDH của Clostridium difficile

Còn hiệu lực