STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1671 000.00.04.G18-230227-0001 230000162/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng aspartate aminotransferase (AST) có hoạt hóa pyridoxal phosphate

Còn hiệu lực

1672 000.00.04.G18-230226-0001 230000161/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Cụm IVD_ Chất hiệu chuẩn và kiểm soát xét nghiệm định lượng hoạt động kháng yếu tố Xa theo dõi thuốc

Còn hiệu lực

1673 000.00.16.H23-230225-0001 230000012/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH MEDIZIN Xịt giảm đau LOYAL/01

Còn hiệu lực

1674 000.00.19.H26-230224-0031 230000365/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VITEC ASPIDA VIỆT NAM Dung dịch khử khuẩn tay

Còn hiệu lực

1675 000.00.19.H26-230224-0029 230000364/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VITEC ASPIDA VIỆT NAM Dung dịch khử khuẩn dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

1676 000.00.19.H26-230224-0028 230000363/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VITEC ASPIDA VIỆT NAM Dung dịch làm sạch và tiền khử khuẩn thiết bị y tế

Còn hiệu lực

1677 000.00.19.H26-230224-0025 230000362/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VITEC ASPIDA VIỆT NAM Dung dịch làm sạch tiền khử khuẩn dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

1678 000.00.19.H26-230224-0004 230000286/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU BẢO SÂM NHUỘM ĐEN THẢO DƯỢC

Còn hiệu lực

1679 000.00.19.H26-230224-0003 230000285/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU BẢO SÂM DẦU GỪNG CAO CẤP

Còn hiệu lực

1680 000.00.19.H26-230224-0002 230000284/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU BẢO SÂM Siro BỔ ĐẠI TRÀNG KLINTAI

Còn hiệu lực