STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1671 000.00.04.G18-231028-0010 24001248CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Băng cá nhân

Còn hiệu lực

1672 000.00.19.H26-240503-0008 240000775/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TRÀNG AN Bàn mổ

Còn hiệu lực

1673 000.00.04.G18-231121-0017 24001247CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Dây nối truyền dịch

Còn hiệu lực

1674 000.00.04.G18-231121-0019 24001246CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bộ bơm áp lực cao dùng trong can thiệp tim mạch kèm van cầm máu loại trượt

Còn hiệu lực

1675 000.00.04.G18-231121-0020 24001245CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Kim luồn tĩnh mạch an toàn

Còn hiệu lực

1676 000.00.04.G18-231121-0018 24001244CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bơm áp lực cao dùng trong can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

1677 000.00.04.G18-231212-0007 24001243CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Dây nối bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

1678 000.00.04.G18-231221-0051 24001242CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bộ can thiệp mạch máu

Còn hiệu lực

1679 000.00.04.G18-231221-0027 24001241CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Nẹp và vít dùng cho phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

Còn hiệu lực

1680 000.00.04.G18-231219-0035 24001240CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bóng nong động mạch vành

Còn hiệu lực