STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
161 000.00.19.H26-240621-0013 240001239/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

162 000.00.19.H26-240426-0009 240001238/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á XỊT VỆ SINH MŨI BUBUKIDS

Còn hiệu lực

163 000.00.19.H26-240620-0012 240001476/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GIGA-GERMANY GEL BÔI NGOÀI DA

Còn hiệu lực

164 000.00.19.H26-240620-0024 240001237/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Tủ sấy y tế đa chức năng

Còn hiệu lực

165 000.00.19.H26-240620-0003 240000200/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC VIỆT SOUND

Còn hiệu lực

166 000.00.19.H26-240615-0012 240001236/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LETCO VIỆT NAM HỖN DỊCH VỆ SINH TAI, MŨI, HỌNG

Còn hiệu lực

167 000.00.20.H45-240523-0001 240000006/PCBMB-PY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1746

Còn hiệu lực

168 000.00.20.H45-240521-0001 240000005/PCBMB-PY

HỘ KINH DOANH NGỌC LAN-PHẠM VŨ NGỌC

Còn hiệu lực

169 000.00.19.H29-240126-0018 240001282/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Keo dán da

Còn hiệu lực

170 000.00.19.H29-240529-0015 240000980/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA NK-HPYLORI TEST

Còn hiệu lực