STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
161 000.00.19.H29-231108-0026 230002671/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM Máy rửa khử khuẩn và phụ kiện

Còn hiệu lực

162 000.00.19.H29-231115-0005 230001720/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THÀNH ÂN Bộ dụng cụ nội soi khớp vai

Còn hiệu lực

163 000.00.19.H29-231004-0028 230002670/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Thiết bị điều trị bằng ánh sáng trong nhãn khoa và da liễu

Còn hiệu lực

164 000.00.19.H29-231004-0025 230002669/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Máy chụp mí mắt

Còn hiệu lực

165 000.00.19.H29-231004-0030 230002668/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Thiết bị điều trị bằng ánh sáng trong nhãn khoa và da liễu

Còn hiệu lực

166 000.00.19.H29-231004-0031 230002667/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Thiết bị điều trị bằng ánh sáng trong nhãn khoa và da liễu

Còn hiệu lực

167 000.00.19.H29-231027-0011 230002666/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Máy nâng cơ

Còn hiệu lực

168 000.00.19.H29-231005-0029 230002665/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Máy nâng cơ mặt

Còn hiệu lực

169 000.00.19.H29-231027-0018 230002664/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Máy nâng cơ làm trẻ hóa da

Còn hiệu lực

170 000.00.19.H29-231025-0001 230001719/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Bộ dụng cụ dùng trong phẫu thuật cột sống

Còn hiệu lực