STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
161 000.00.19.H26-230106-0019 230000102/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THANH BÌNH Filter lọc khuẩn HME

Còn hiệu lực

162 000.00.19.H26-230107-0012 230000101/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH TAKARA Gel dạ dày

Còn hiệu lực

163 000.00.19.H26-230107-0013 230000100/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH TAKARA Viên đặt phụ khoa

Còn hiệu lực

164 000.00.19.H26-230106-0043 230000099/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH LONG Bộ IVD xét nghiệm định lượng CRP

Còn hiệu lực

165 000.00.19.H26-230106-0044 230000098/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH LONG Bộ IVD xét nghiệm định lượng Ferritin

Còn hiệu lực

166 000.00.19.H26-230108-0002 230000097/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Cụm IVD chất nền (Substrates): Cholesterol, Triglycerides

Còn hiệu lực

167 000.00.19.H26-220630-0029 230000096/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Cụm IVD chất nền (Substrates): Protein toàn phần, Albumin

Còn hiệu lực

168 000.00.19.H26-220630-0030 230000095/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Cụm IVD chất nền (Substrates): Urea, Creatinine, Acid uric

Còn hiệu lực

169 000.00.19.H26-220630-0031 230000094/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Cụm IVD chất nền (Substrates): HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol

Còn hiệu lực

170 000.00.19.H26-230109-0005 230000093/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Cụm IVD Enzymes: Aspartate amino transferase (AST); Alanine amino transferase (ALT)

Còn hiệu lực