STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
161 000.00.19.H26-220621-0022 220001981/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Đèn mổ treo trần 2 nhánh

Còn hiệu lực

162 000.00.19.H26-220621-0023 220001980/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Đèn khám bệnh - tiểu phẫu

Còn hiệu lực

163 000.00.19.H26-220623-0008 220001979/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP LÂM KHANG NƯỚC MUỐI SINH LÝ BẠC VÔ TRÙNG

Còn hiệu lực

164 000.00.19.H26-220623-0015 220001978/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SURI STORE VIỆT NAM MUỐI TẮM THẢO DƯỢC (PLUS) DR.KING

Còn hiệu lực

165 000.00.19.H26-220623-0009 220001977/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SURI STORE VIỆT NAM MUỐI TẮM THẢO DƯỢC DR.KING

Còn hiệu lực

166 000.00.04.G18-220630-0032 220002613/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Ống nội soi tiêu hóa

Còn hiệu lực

167 000.00.04.G18-220630-0030 220002612/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG kháng aCL

Còn hiệu lực

168 000.00.04.G18-220630-0006 220002611/PCBB-BYT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Ống thông chuyển phôi

Còn hiệu lực

169 000.00.04.G18-220630-0010 220002610/PCBB-BYT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Bộ cấy tinh trong tử cung

Còn hiệu lực

170 000.00.19.H26-220622-0007 220001976/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIANT PEA VIỆT NAM DẦU BÔI TRỊ CÔN TRÙNG ĐỐT

Còn hiệu lực