STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1721 000.00.04.G18-230223-0002 230000158/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thụ thể transferrin hòa tan (sTfR)

Còn hiệu lực

1722 000.00.19.H26-230209-0022 230000301/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY LỌC THẬN VIỆT NAM Kim chạy thận nhân tạo

Còn hiệu lực

1723 000.00.04.G18-230223-0001 230000157/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng thụ thể transferrin hòa tan (sTfR)

Còn hiệu lực

1724 000.00.19.H29-220727-0015 230000164/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thanh giếng PCR

Còn hiệu lực

1725 000.00.19.H26-230222-0035 230000360/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SBG VIỆT Máy rửa dạ dày

Còn hiệu lực

1726 000.00.19.H26-230222-0049 230000359/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Máy điện châm

Còn hiệu lực

1727 000.00.19.H26-230203-0020 230000358/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIỀU KHÁNH MED DUNG DỊCH NHỎ MẮT

Còn hiệu lực

1728 000.00.19.H26-230222-0026 230000357/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Miếng cầm máu mũi

Còn hiệu lực

1729 000.00.19.H26-230222-0006 230000356/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Máy trợ thính

Còn hiệu lực

1730 000.00.19.H26-230222-0060 230000355/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ T&Q Hoá chất dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực