STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1721 000.00.19.H29-240131-0001 240000346/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT SONG MINH Bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực

Còn hiệu lực

1722 000.00.19.H29-240226-0021 240000012/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN RĂNG SỨ VIỆT QUỐC Răng sứ kim loại

Còn hiệu lực

1723 000.00.19.H29-240223-0002 240000447/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein HHV-8

Còn hiệu lực

1724 000.00.19.H29-240223-0023 240000446/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính Adenovirus

Còn hiệu lực

1725 000.00.19.H29-240227-0036 240000445/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính Vi rút Herpes Simplex I

Còn hiệu lực

1726 000.00.19.H29-240228-0017 240000444/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein PSA

Còn hiệu lực

1727 000.00.19.H29-240226-0013 240000443/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm sàng lọc sự hiện diện của các chất chống đông lupus

Còn hiệu lực

1728 000.00.19.H29-240228-0028 240000442/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinine

Còn hiệu lực

1729 000.00.19.H29-240229-0009 240000441/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase

Còn hiệu lực

1730 000.00.19.H29-240227-0028 240000440/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH AUDITION DISTRIBUTION VIETNAM Máy trợ thính

Còn hiệu lực