STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1731 000.00.19.H29-231226-0005 240000058/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV N.K. MAY MẮN Máy kiểm tra màu răng

Còn hiệu lực

1732 000.00.19.H29-231207-0026 240000057/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯỚC TIẾN BỒN RỬA TAY TIỆT TRÙNG PHÒNG MỔ

Còn hiệu lực

1733 000.00.19.H29-231130-0004 240000002/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯỚC TIẾN Bàn tiểu phẫu

Còn hiệu lực

1734 000.00.19.H29-231226-0013 240000056/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA Vecni dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

1735 000.00.19.H29-231226-0007 240000055/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA Thạch cao nha khoa

Còn hiệu lực

1736 000.00.19.H29-231229-0001 240000084/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA Ghế nha khoa (kèm phụ kiện đồng bộ)

Còn hiệu lực

1737 000.00.19.H29-231228-0002 240000083/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA Đèn trám nha khoa

Còn hiệu lực

1738 000.00.19.H29-231229-0014 240000082/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA Hệ thống phụ kiện ghế nha khoa bao gồm: Tay khoan nha khoa, Máy lấy vôi răng áp điện, Động cơ vi âm nha khoa, Tay khoan tuabin nha khoa

Còn hiệu lực

1739 000.00.19.H29-231226-0004 240000081/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐEN TA Xi măng hàn răng, vật liệu điều trị răng dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

1740 000.00.19.H29-231227-0016 240000080/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Hệ thống Laser hỗ trợ sinh sản và nhắm mục tiêu động

Còn hiệu lực