STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
171 000.00.19.H26-240603-0006 240001133/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM Giường bệnh nhân điều khiển điện

Còn hiệu lực

172 000.00.19.H29-240605-0007 240000914/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Bộ tập thở

Còn hiệu lực

173 000.00.19.H29-240606-0002 240000913/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Bình làm ẩm oxy AQUAPAK

Còn hiệu lực

174 000.00.19.H29-240605-0013 240000028/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ TVT Chi giả thẩm mỹ

Còn hiệu lực

175 000.00.19.H29-240605-0009 240000197/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NAM THỊNH

Còn hiệu lực

176 000.00.19.H29-240606-0005 240001205/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BLUE Medical grade silicone menstrual cup/ Cốc nguyệt san silicone y tế

Còn hiệu lực

177 000.00.19.H29-240609-0004 240001204/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CA NA RO Bộ thuốc thử khuếch đại mẫu và chuẩn bị thư viện cho xét nghiệm giải trình tự gen thế hệ mới

Còn hiệu lực

178 000.00.22.H44-240524-0001 240000005/PCBMB-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1787

Còn hiệu lực

179 000.00.22.H44-240524-0002 240000004/PCBMB-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1768

Còn hiệu lực

180 000.00.22.H44-240508-0002 240000003/PCBMB-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1767

Còn hiệu lực