STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1791 000.00.04.G18-221117-0021 23001160CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Găng tay phẫu thuật

Còn hiệu lực

1792 000.00.04.G18-230308-0002 23001159CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA GĂNG KIỂM TRA DÙNG TRONG Y TẾ

Còn hiệu lực

1793 17001492/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301472ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Chỉ phẫu thuật tự tiêu

Còn hiệu lực

1794 000.00.04.G18-210312-0008 2301471ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Cuộn nút mạch não

Còn hiệu lực

1795 17002244/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301470ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Dầu silicone dùng trong nhãn khoa

Còn hiệu lực

1796 19008378/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301469ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Dây dẫn đo áp lực trong thành mạch máu

Còn hiệu lực

1797 000.00.04.G18-220421-0030 2301468ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Điện cực cắt đốt lạnh điện sinh lý tim

Còn hiệu lực

1798 19009014/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301467ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Dụng cụ khâu cắt nối sử dụng trong phẫu thuật đường tiêu hóa

Còn hiệu lực

1799 17000663/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301466ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dung dịch làm sạch vết thương và ngăn ngừa hình thành màng sinh học

Còn hiệu lực

1800 17001987/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301465ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Gạc lưới tẩm muối bạc

Còn hiệu lực