STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1791 000.00.19.H26-230207-0017 230000265/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HFM Bình điện dung (Tụ điện)

Còn hiệu lực

1792 000.00.19.H26-230207-0002 230000264/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Máy điện tim

Còn hiệu lực

1793 000.00.19.H26-230207-0003 230000263/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Máy điện tim

Còn hiệu lực

1794 000.00.19.H26-230207-0004 230000262/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Máy điện tim

Còn hiệu lực

1795 000.00.19.H26-230207-0006 230000261/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Máy điện tim

Còn hiệu lực

1796 000.00.19.H26-230207-0005 230000260/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Máy điện tim

Còn hiệu lực

1797 000.00.19.H29-230206-0008 230000309/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Sứ răng giả

Còn hiệu lực

1798 000.00.19.H29-230213-0010 230000002/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT DƯỢC - MỸ PHẨM GAMMA CLEAZINER 10%

Còn hiệu lực

1799 000.00.19.H26-230206-0018 230000259/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG Monitor theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực

1800 000.00.19.H26-230203-0004 230000200/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT Phim khô y tế

Còn hiệu lực