STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1811 000.00.17.H38-231221-0001 240000002/PCBMB-LCa

CÔNG TY TNHH MEDLATEC LÀO CAI

Còn hiệu lực

1812 000.00.19.H26-240304-0032 240000330/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI GUMI GẠC RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

1813 000.00.19.H26-240304-0031 240000460/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUN FOR LIFE Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

1814 000.00.19.H26-240304-0029 240000459/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUN FOR LIFE DUNG DỊCH NHỎ MẮT NHÂN TẠO

Còn hiệu lực

1815 000.00.19.H26-240304-0026 240000329/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM BIOPHAR DUNG DỊCH PH

Còn hiệu lực

1816 000.00.19.H26-240304-0022 240000458/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KHÁNH LINH Máy đo khúc xạ

Còn hiệu lực

1817 000.00.19.H26-240304-0021 240000328/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH Vật liệu lấy dấu trong suốt

Còn hiệu lực

1818 000.00.19.H26-240226-0011 240000069/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ANH

Còn hiệu lực

1819 000.00.19.H26-240304-0010 240000457/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ TMSC VIỆT NAM BỘ XÉT NGHIỆM TINH DỊCH ĐỒ

Còn hiệu lực

1820 000.00.19.H26-240304-0018 240000068/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOLIFE VIỆT NAM

Còn hiệu lực