STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1821 000.00.04.G18-220622-0002 2301449ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH Máy thở

Còn hiệu lực

1822 17005396/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301448ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Stent niệu quản

Còn hiệu lực

1823 18008036/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301447ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Tấm điện cực trung tính

Còn hiệu lực

1824 000.00.04.G18-210923-0023 2301446ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Tay cầm hút ngược dùng một lần sử dụng trong nhãn khoa

Còn hiệu lực

1825 17001605/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301445ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Tay dao siêu âm

Còn hiệu lực

1826 17003019/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301444ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Tay hàn mạch lưỡng cực

Còn hiệu lực

1827 000.00.04.G18-220311-0022 2301443ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Tay hàn mạch lưỡng cực

Còn hiệu lực

1828 000.00.04.G18-210623-0003 2301442ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Trụ dẫn thay thế xương con

Còn hiệu lực

1829 000.00.04.G18-220614-0019 2301441ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Trụ lành thương

Còn hiệu lực

1830 000.00.04.G18-220625-0005 2301440ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Trụ phục hình

Còn hiệu lực