STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1821 000.00.04.G18-200625-0013 23001066CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TESLA VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI IVD pha loãng dùng cho phân tích huyết học / IVD dilute use for hematology analysis

Còn hiệu lực

1822 000.00.04.G18-220425-0005 23001065CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TESLA VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Dung dịch ly giải dùng cho xét nghiệm huyết học/ lysates liquid use for hematology analyzer

Còn hiệu lực

1823 000.00.04.G18-211124-0012 23001064CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn/ Surgical Face Mask

Còn hiệu lực

1824 000.00.04.G18-220601-0002 23001063CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Áo choàng phẫu thuật/ Surgical Gown

Còn hiệu lực

1825 000.00.04.G18-211229-0015 23001062CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PLUS VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

1826 000.00.04.G18-220321-0007 23001061CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIÊN PHÚC Khẩu trang y tế/ Medical mask

Còn hiệu lực

1827 000.00.04.G18-220512-0001 23001060CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG - (TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN) GĂNG TAY CAO SU Y TẾ LATEX (LATEX EXAMINATION GLOVES)

Còn hiệu lực

1828 000.00.04.G18-220603-0006 23001059CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC GĂNG TAY LATEX PHẪU THUẬT CÓ BỘT, CHƯA TIỆT TRÙNG/ NON-STERILE LATEX SURGICAL POWDERED GLOVES

Còn hiệu lực

1829 000.00.04.G18-220603-0013 23001058CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC GĂNG TAY LATEX PHẪU THUẬT TIỆT TRÙNG, CÓ BỘT/ STERILE LATEX SURGICAL POWDERED GLOVES

Còn hiệu lực

1830 000.00.19.H26-230207-0016 230000266/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HFM Đĩa điện từ

Còn hiệu lực