STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1841 000.00.19.H26-240423-0024 240000771/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÚC HẠNH NGUYÊN Máy cắt gutta

Còn hiệu lực

1842 17001852/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400652ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính ái lực của kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii

Còn hiệu lực

1843 000.00.04.G18-210202-0016 2400651ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng ACTH, C-Peptide, hGH, Insulin, IL-6, PlGF, sFlt

Còn hiệu lực

1844 18007670/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400650ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát tính tuyến tính trên các que thử và máy đo đường huyết

Còn hiệu lực

1845 000.00.04.G18-210908-0031 2400649ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 24 thông số miễn dịch

Còn hiệu lực

1846 000.00.19.H26-240420-0002 240001029/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Sản phẩm dung dịch

Còn hiệu lực

1847 000.00.04.G18-230621-0002 2400648ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV

Còn hiệu lực

1848 000.00.04.G18-230615-0022 2400647ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm xác định/ định lượng 14 thông số đông máu

Còn hiệu lực

1849 000.00.19.H26-240423-0002 240001028/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM Kim dẫn hướng đồng trục

Còn hiệu lực

1850 000.00.16.H40-240510-0001 240000006/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH Bông y tế

Còn hiệu lực