STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1851 000.00.19.H29-230207-0019 230000314/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHANG & KHÔI Vật liệu và dụng cụ niềng răng

Còn hiệu lực

1852 000.00.19.H29-230209-0005 230000313/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NEW FAR EAST Viên đặt âm đạo

Còn hiệu lực

1853 000.00.19.H29-230209-0013 230000312/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MÁY ĐO HUYẾT ÁP ĐIỆN TỬ BẮP TAY

Còn hiệu lực

1854 000.00.19.H29-230209-0012 230000311/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MÁY ĐO HUYẾT ÁP ĐIỆN TỬ BẮP TAY

Còn hiệu lực

1855 000.00.19.H29-230209-0014 230000310/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MÁY ĐO HUYẾT ÁP ĐIỆN TỬ CỔ TAY

Còn hiệu lực

1856 000.00.04.G18-220408-0002 2300099ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KIM HƯNG Bi đặt hốc mắt

Còn hiệu lực

1857 000.00.04.G18-220113-0027 2300098ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Bộ Ống thông hút huyết khối dùng trong can thiệp mạch.

Còn hiệu lực

1858 000.00.04.G18-211202-0010 2300097ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Bộ Ống thông hút huyết khối dùng trong can thiệp mạch.

Còn hiệu lực

1859 17005153/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300096ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bóng nong động mạch chủ

Còn hiệu lực

1860 20011142/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300095ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Catheter đo áp lực sử dụng trong tim mạch

Còn hiệu lực