STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1851 000.00.04.G18-211125-0011 2301459ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH DTG MEDICAL Hệ thống cắt tạo vạt giác mạc bằng laser

Còn hiệu lực

1852 17005381/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301458ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kẹp phẫu thuật nội soi đơn cực

Còn hiệu lực

1853 17005110/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301457ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kẹp phẫu thuật nội soi đơn cực

Còn hiệu lực

1854 000.00.04.G18-220706-0002 2301456ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Kít gom tiểu cầu

Còn hiệu lực

1855 000.00.04.G18-220517-0017 2301455ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Kít thu nhận tiểu cầu, huyết tương

Còn hiệu lực

1856 17002938/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301454ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Lồi cầu đùi

Còn hiệu lực

1857 17001029/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301453ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Lưới điều trị thoát vị không tiêu dạng mềm

Còn hiệu lực

1858 000.00.04.G18-220715-0016 2301452ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH Máy chụp X-quang răng

Còn hiệu lực

1859 000.00.04.G18-220810-0010 2301451ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

1860 000.00.04.G18-210902-0001 2301450ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH Máy theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực