STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1861 000.00.04.G18-211120-0004 2400409ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bộ tách huyết tương dùng cho máy truyền máu hoàn hồi

Còn hiệu lực

1862 000.00.04.G18-211127-0009 2400408ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bộ tách tiểu cầu

Còn hiệu lực

1863 000.00.04.G18-211021-0017 2400407ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Bộ xốp dùng trong điều trị vết thương bằng áp lực âm có tưới rửa

Còn hiệu lực

1864 000.00.04.G18-211120-0003 2400406ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bộ xử lý máu dùng cho máy truyền máu hoàn hồi

Còn hiệu lực

1865 18008084/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400405ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING Bột xương nhân tạo

Còn hiệu lực

1866 000.00.04.G18-220824-0010 2400404ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

1867 18006598/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400403ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

1868 000.00.04.G18-220904-0003 2400402ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

1869 000.00.04.G18-200423-0010 2400401ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Catheter động-tĩnh mạch

Còn hiệu lực

1870 000.00.04.G18-230417-0012 2400400ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Catheter vòng lập bản đồ điện sinh lý tim

Còn hiệu lực