STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1871 000.00.19.H29-240227-0007 240000465/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG Mũi khoan nha khoa

Còn hiệu lực

1872 000.00.19.H29-240227-0012 240000464/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG Mũi đánh bóng răng

Còn hiệu lực

1873 000.00.19.H29-240228-0006 240000360/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VICTORY Dung dịch nhỏ tai

Còn hiệu lực

1874 000.00.19.H29-240228-0001 240000359/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VICTORY Dung dịch nhỏ mũi

Còn hiệu lực

1875 000.00.19.H29-240229-0004 240000358/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM Giường/ Bàn sanh

Còn hiệu lực

1876 000.00.19.H29-240229-0005 240000357/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM Hệ thống thăm khám sản phụ khoa

Còn hiệu lực

1877 000.00.19.H29-240129-0008 240000463/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Hệ thống banh vết mổ

Còn hiệu lực

1878 000.00.19.H29-240202-0010 240000462/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Hệ thống banh vết mổ và phụ kiện

Còn hiệu lực

1879 000.00.19.H29-240202-0008 240000461/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Hệ thống banh vết mổ

Còn hiệu lực

1880 000.00.19.H29-240129-0007 240000460/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Hệ thống banh vết mổ

Còn hiệu lực