STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1871 000.00.19.H26-230321-0007 230000696/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Cảm biến dùng trong theo dõi huyết động

Còn hiệu lực

1872 000.00.19.H26-230412-0035 230000695/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Còn hiệu lực

1873 000.00.07.H27-230407-0001 230000001/PCBB-HT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH Viên đặt âm đạo

Còn hiệu lực

1874 000.00.19.H26-230404-0016 230000842/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND Bộ dụng cụ nội soi tết niệu, soi khám và đặt, rút sonde JJ bàng quang, niệu quản bể thận

Còn hiệu lực

1875 000.00.19.H26-230403-0003 230000841/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Máy xét nghiệm sinh hoá tự động

Còn hiệu lực

1876 000.00.19.H26-230410-0025 230000840/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

1877 000.00.19.H26-230410-0021 230000694/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SHIMADZU VIỆT NAM Phim X-quang y tế

Còn hiệu lực

1878 000.00.19.H26-230405-0031 230000839/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH Cụm IVD xét nghiệm định lượng sinh hóa

Còn hiệu lực

1879 000.00.19.H26-230405-0018 230000838/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Sản phẩm dùng ngoài

Còn hiệu lực

1880 000.00.19.H26-230408-0001 230000837/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN AK GLOBAL VIỆT NAM Máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực