STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1881 000.00.19.H26-230406-0018 230000836/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ VG QUE THỬ THAI

Còn hiệu lực

1882 000.00.19.H26-230408-0007 230000835/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Xông hậu môn / ống thông trực tràng

Còn hiệu lực

1883 000.00.19.H26-230407-0020 230000834/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Dây nối bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

1884 000.00.19.H26-230410-0009 230000693/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG THỊNH Thiết bị hỗ trợ hô hấp nhân tạo (bóng bóp ambu)

Còn hiệu lực

1885 000.00.19.H26-230406-0012 230000692/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TDM Ống soi tai mũi họng

Còn hiệu lực

1886 000.00.19.H26-230302-0016 230000833/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Cụm IVD thuốc thử sinh hóa xét nghiệm bằng phương pháp ngưng kết nhanh latex

Còn hiệu lực

1887 000.00.19.H26-230302-0017 230000832/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng các protein

Còn hiệu lực

1888 000.00.19.H26-230406-0024 230000831/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Thiết bị chẩn đoán bán phần trước

Còn hiệu lực

1889 000.00.19.H26-230405-0020 230000830/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TDM Ống thông niệu quản

Còn hiệu lực

1890 000.00.19.H26-230406-0007 230000829/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MERINCO Dây thông tiểu Nelaton

Còn hiệu lực