STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1881 000.00.19.H26-240220-0005 240000444/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Cụm IVD: Xét nghiệm tính nhạy cảm của vi khuẩn, nấm men với một số thuốc kháng sinh, kháng nấm

Còn hiệu lực

1882 000.00.19.H26-240222-0011 240000443/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bộ tay khoan phẫu thuật

Còn hiệu lực

1883 000.00.19.H26-240206-0003 240000442/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Hệ thống IVD xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng các thông số nước tiểu

Còn hiệu lực

1884 000.00.19.H26-240206-0004 240000441/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Họ que thử xét nghiệm bán định lượng sinh hóa nước tiểu

Còn hiệu lực

1885 000.00.19.H26-240228-0005 240000440/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y SINH THIỆN ĐỨC Que thử xét nghiệm định tính phân biệt kháng thể kháng vi rút HIV-1 và HIV-2

Còn hiệu lực

1886 000.00.19.H26-240228-0002 240000439/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y SINH THIỆN ĐỨC Khay thử xét nghiệm định tính phân biệt kháng thể kháng vi rút HIV-1 và HIV-2

Còn hiệu lực

1887 000.00.19.H26-240226-0016 240000438/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y SINH THIỆN ĐỨC Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên dengue NS1

Còn hiệu lực

1888 000.00.19.H26-240227-0005 240000437/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y SINH THIỆN ĐỨC Khay thử xét nghiệm định tính phân biệt kháng nguyên vi rút cúm influenza A và influenza B

Còn hiệu lực

1889 000.00.19.H26-240223-0027 240000436/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y SINH THIỆN ĐỨC Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút hợp bào RSV

Còn hiệu lực

1890 000.00.19.H26-240223-0012 240000435/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y SINH THIỆN ĐỨC Khay thử xét nghiệm định tính phân biệt kháng thể IgM và IgG kháng vi rút dengue

Còn hiệu lực