STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
181 000.00.19.H26-230107-0005 230000078/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG Khung tập đi cho người tàn tật

Còn hiệu lực

182 000.00.19.H26-230107-0004 230000077/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG Nạng cho người tàn tật

Còn hiệu lực

183 000.00.19.H26-230106-0005 230000076/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GT PHARMA VIỆT NAM XỊT NHIỆT MIỆNG

Còn hiệu lực

184 000.00.19.H26-230107-0010 230000075/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH TAKARA Gel bôi ngoài da

Còn hiệu lực

185 000.00.19.H26-230106-0038 230000074/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Môi trường dùng cho quy trình hỗ trợ sinh sản

Còn hiệu lực

186 000.00.19.H26-230109-0010 230000073/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HENA PHARMA KOREA RED GINSENG

Còn hiệu lực

187 000.00.19.H26-230109-0009 230000072/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HENA PHARMA BIO KIDS

Còn hiệu lực

188 000.00.19.H26-230106-0004 230000071/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THANH BÌNH Bơm truyền dịch dùng 1 lần

Còn hiệu lực

189 000.00.19.H26-230116-0008 230000015/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH GAUMMA

Còn hiệu lực

190 000.00.19.H26-230103-0015 230000014/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1067

Còn hiệu lực