STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
181 000.00.17.H09-220630-0003 220000079/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH

Còn hiệu lực

182 000.00.19.H26-220306-0009 220002233/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Hệ thống khoan cắt xương System 8

Còn hiệu lực

183 000.00.19.H26-220306-0008 220002232/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Hệ thống khoan cắt xương RemB

Còn hiệu lực

184 000.00.17.H09-220630-0002 220000036/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH Tấm trải nilon

Còn hiệu lực

185 000.00.19.H26-220306-0007 220002231/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Móc vén gân

Còn hiệu lực

186 000.00.19.H26-220306-0006 220002230/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Hệ thống các dụng cụ phẫu thuật tái tạo dây chằng

Còn hiệu lực

187 000.00.19.H26-220306-0005 220002229/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Hệ thống dụng cụ phẫu thuật nội soi khớp vai

Còn hiệu lực

188 000.00.19.H26-220306-0004 220002228/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Hệ thống máy cắt đốt, bào ổ khớp bằng sóng radio Crossfire

Còn hiệu lực

189 000.00.19.H26-220306-0002 220002227/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Mũi mài xương

Còn hiệu lực

190 000.00.17.H09-220630-0001 220000035/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH Gói lọc thận nhân tạo (Gói vật tư lọc thận nhân tạo)

Còn hiệu lực