STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1891 000.00.04.G18-211117-0023 2400549ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Trụ phục hình

Còn hiệu lực

1892 000.00.04.G18-221122-0013 2400548ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Van tim kèm mạch máu nhân tạo

Còn hiệu lực

1893 18007374/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400547ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Van tim nhân tạo

Còn hiệu lực

1894 17003502/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400546ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Vật liệu cầm máu tự tiêu

Còn hiệu lực

1895 19009312/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400545ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HỢP NHẤT Vòng nâng tử cung

Còn hiệu lực

1896 000.00.04.G18-220602-0002 2400544ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Vòng xoắn kim loại điều trị túi phình mạch não

Còn hiệu lực

1897 000.00.04.G18-220602-0009 2400543ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Vòng xoắn kim loại điều trị túi phình mạch não kích thước nhỏ

Còn hiệu lực

1898 18007682/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400542ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Xi măng xương sinh học

Còn hiệu lực

1899 000.00.04.G18-230830-0009 2400541ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Bóng nong mạch ngoại vi

Còn hiệu lực

1900 000.00.04.G18-220715-0014 2400540ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bóng nong mạch ngoại vi

Còn hiệu lực