STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1891 000.00.04.G18-210308-0005 2301341ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng AFP, Estriol (Free), hCG, Inhibin-A

Còn hiệu lực

1892 000.00.04.G18-211230-0017 2301340ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng chỉ điểm khối u

Còn hiệu lực

1893 000.00.04.G18-230621-0004 2301339ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Influenza A, Influenza B

Còn hiệu lực

1894 000.00.04.G18-230523-0001 2301338ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HIV-1 p24 và kháng thể kháng HIV-1 (bao gồm nhóm O) và HIV-2

Còn hiệu lực

1895 000.00.04.G18-220504-0013 2301337ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên NS1, kháng thể IgG và IgM kháng vi rút Dengue

Còn hiệu lực

1896 000.00.04.G18-230615-0009 2301336ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên RSV

Còn hiệu lực

1897 000.00.04.G18-201228-0019 2301335ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

1898 000.00.19.H26-230925-0004 230002045/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM HAVIPHAR XỊT MŨI

Còn hiệu lực

1899 000.00.04.G18-230523-0005 2301334ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng vi rút viêm gan C

Còn hiệu lực

1900 000.00.04.G18-230317-0004 2301333ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Máy xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang tự động

Còn hiệu lực