STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1901 000.00.19.H26-231006-0008 230002110/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Bộ đặt nội khí quản có Camera

Còn hiệu lực

1902 000.00.16.H10-231027-0001 230000001/PCBSX-BP

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY BÌNH PHƯỚC Găng Tay Cao Su Phẫu Thuật

Còn hiệu lực

1903 000.00.19.H26-231025-0028 230002811/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC QUỐC TẾ VIÊN ĐẶT HỖ TRỢ PHỤ KHOA

Còn hiệu lực

1904 000.00.19.H26-231025-0009 230002109/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK CÔNG NGHỆ VÀ HOÁ DẦU VIỆT NAM GIƯỜNG Y TẾ

Còn hiệu lực

1905 000.00.19.H26-231025-0010 230002108/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK CÔNG NGHỆ VÀ HOÁ DẦU VIỆT NAM XE ĐẨY DÙNG TRONG Y TẾ

Còn hiệu lực

1906 000.00.19.H26-231025-0013 230002107/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK CÔNG NGHỆ VÀ HOÁ DẦU VIỆT NAM BÀN PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

1907 000.00.19.H26-231025-0014 230002106/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK CÔNG NGHỆ VÀ HOÁ DẦU VIỆT NAM GIƯỜNG KHÁM BỆNH

Còn hiệu lực

1908 000.00.19.H26-231025-0011 230002105/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÚC SINH AN Miếng dán giảm ho

Còn hiệu lực

1909 000.00.19.H26-231025-0017 230002810/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT Hệ thống hút dẫn lưu màng phổi

Còn hiệu lực

1910 000.00.19.H26-231025-0003 230002809/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH Bộ dây dùng trong lọc máu thận nhân tạo

Còn hiệu lực