STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1921 000.00.19.H26-230411-0022 230000142/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MIHAFACO

Còn hiệu lực

1922 000.00.19.H26-230411-0018 230000826/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Kim châm cứu tiệt trùng dùng một lần

Còn hiệu lực

1923 000.00.19.H26-230410-0014 230000825/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC ZORRO DUNG DỊCH VỆ SINH VÙNG KÍN

Còn hiệu lực

1924 000.00.19.H26-230410-0018 230000824/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Máy xông khí dung

Còn hiệu lực

1925 000.00.19.H26-230410-0036 230000823/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI B&T Dây nối áp lực cao dùng cho máy bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

1926 000.00.19.H26-230411-0012 230000687/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LIVIN'GREEN VIỆT NAM DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

1927 000.00.19.H26-230410-0023 230000822/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NAM LONG Dung dịch nhuộm dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

1928 000.00.19.H26-230410-0002 230000686/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NAM LONG Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

1929 000.00.19.H26-230410-0031 230000685/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NAM LONG Dung dịch pha loãng mẫu dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

1930 000.00.19.H26-230410-0016 230000684/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Viên đặt phụ khoa

Còn hiệu lực