STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1921 000.00.19.H29-240226-0021 240000012/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN RĂNG SỨ VIỆT QUỐC Răng sứ kim loại

Còn hiệu lực

1922 000.00.19.H29-240223-0002 240000447/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein HHV-8

Còn hiệu lực

1923 000.00.19.H29-240223-0023 240000446/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính Adenovirus

Còn hiệu lực

1924 000.00.19.H29-240227-0036 240000445/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính Vi rút Herpes Simplex I

Còn hiệu lực

1925 000.00.19.H29-240228-0017 240000444/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein PSA

Còn hiệu lực

1926 000.00.19.H29-240226-0013 240000443/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm sàng lọc sự hiện diện của các chất chống đông lupus

Còn hiệu lực

1927 000.00.19.H29-240228-0028 240000442/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinine

Còn hiệu lực

1928 000.00.19.H29-240229-0009 240000441/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase

Còn hiệu lực

1929 000.00.19.H29-240227-0028 240000440/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH AUDITION DISTRIBUTION VIETNAM Máy trợ thính

Còn hiệu lực

1930 000.00.19.H29-240226-0003 240000439/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RELIV Mỡ thoa trực tràng

Còn hiệu lực