STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1931 000.00.19.H29-240223-0013 240000060/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1636

Còn hiệu lực

1932 000.00.19.H29-240226-0010 240000059/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1697

Còn hiệu lực

1933 000.00.04.G18-230320-0004 24001194CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Ống nối dây máy thở cao tần, dùng một lần, tiệt trùng

Còn hiệu lực

1934 000.00.04.G18-221223-0004 24001193CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bộ dây truyền dịch

Còn hiệu lực

1935 000.00.04.G18-230615-0016 24001192CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Dây thở oxy hai nhánh

Còn hiệu lực

1936 000.00.04.G18-220615-0026 24001191CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU Bộ dụng cụ thu mẫu xét nghiệm DNA HPV

Còn hiệu lực

1937 000.00.04.G18-220615-0027 24001190CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU Môi trường vận chuyển mẫu

Còn hiệu lực

1938 000.00.04.G18-220615-0023 24001189CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU IVD chiết tách DNA/RNA

Còn hiệu lực

1939 000.00.04.G18-230530-0004 24001188CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM Mắt kính cận, viễn, loạn thị

Còn hiệu lực

1940 000.00.04.G18-230916-0004 24001187CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ICT VINA Hệ thống ghế và thiết bị nha khoa đi kèm (bright Alone)

Còn hiệu lực