STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1951 18006598/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400403ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

1952 000.00.04.G18-220904-0003 2400402ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

1953 000.00.04.G18-200423-0010 2400401ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Catheter động-tĩnh mạch

Còn hiệu lực

1954 000.00.04.G18-230417-0012 2400400ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Catheter vòng lập bản đồ điện sinh lý tim

Còn hiệu lực

1955 17000465/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400399ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Clip kẹp mạch titan

Còn hiệu lực

1956 17001159/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400398ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Chất làm đầy da chứa Lidocain

Còn hiệu lực

1957 17001174/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400397ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Chất làm đầy da chứa Lidocain

Còn hiệu lực

1958 17001172/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400396ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Chất làm đầy da chứa Lidocain

Còn hiệu lực

1959 17004707/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400395ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Chỉ phẫu thuật

Còn hiệu lực

1960 000.00.04.G18-211026-0015 2400394ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG HUY PHÁT Chỉ phẫu thuật

Còn hiệu lực