STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1951 000.00.19.H26-230420-0018 230000917/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH JINHA VIỆT NAM Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

1952 000.00.19.H26-230420-0013 230000732/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SANTEPHAR NHỎ HỌNG

Còn hiệu lực

1953 000.00.19.H29-230416-0001 230000472/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ HÀ ĐÔ Bút đánh dấu phẫu thuật

Còn hiệu lực

1954 000.00.19.H29-230418-0016 230000010/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH XDENT Răng giả

Còn hiệu lực

1955 000.00.19.H29-230418-0021 230000839/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ YTC-LTC Xi Măng Hàn Răng

Còn hiệu lực

1956 000.00.19.H29-230417-0005 230000838/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM DUY ANH Mũi khoan, lưỡi cưa phẫu thuật

Còn hiệu lực

1957 000.00.19.H29-230417-0004 230000837/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM DUY ANH Máy khoan, cưa xương phẫu thuật

Còn hiệu lực

1958 000.00.19.H29-230414-0011 230000471/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MAXDENT Khay chỉnh nha trong suốt cá nhân hóa

Còn hiệu lực

1959 000.00.19.H29-230418-0012 230000836/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HUY PHÁT MÁY ĐO XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH KHÔNG XÂM LẤN

Còn hiệu lực

1960 000.00.19.H29-230418-0013 230000835/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HUY PHÁT MÁY ĐIỆN TIM

Còn hiệu lực