STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1961 000.00.19.H26-230415-0021 230000890/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH BMACARE Khay test nhanh phát hiện kháng nguyên cúm A, cúm B, RSV

Còn hiệu lực

1962 000.00.19.H26-230415-0022 230000889/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH BMACARE Khay test nhanh phát hiện kháng nguyên Respiratory syncytial virus (RSV)

Còn hiệu lực

1963 000.00.17.H07-230403-0001 230000006/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1219

Còn hiệu lực

1964 000.00.17.H07-230411-0001 230000001/PCBSX-BT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HỒNG TRÚC Viên đặt phụ khoa

Còn hiệu lực

1965 000.00.19.H26-230415-0012 230000888/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH BMACARE Khay test nhanh phát hiện kháng nguyên Respiratory Syncytial Virus (RSV)

Còn hiệu lực

1966 000.00.19.H29-230408-0004 230000801/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Cụm IVD vật liệu kiểm soát khí máu

Còn hiệu lực

1967 000.00.19.H26-230415-0015 230000887/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH BMACARE Khay test nhanh phát hiện kháng nguyên Adeno virus.

Còn hiệu lực

1968 000.00.19.H26-230415-0014 230000886/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH BMACARE Khay test nhanh phát hiện kháng nguyên Rota/ Adeno virus.

Còn hiệu lực

1969 000.00.19.H26-230415-0017 230000885/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH BMACARE Khay test nhanh phát hiện kháng nguyên Cúm A, B, H1N1

Còn hiệu lực

1970 000.00.19.H29-230403-0015 230000453/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Hóa chất dùng cho máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực