STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1961 000.00.19.H26-231016-0003 230002729/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC AN BÌNH Thuốc thử xét nghiệm định lượng BCR-ABL1

Còn hiệu lực

1962 000.00.19.H26-231011-0034 230002728/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HƯNG TRƯỜNG SƠN Van ngắt tay

Còn hiệu lực

1963 000.00.19.H26-231011-0012 230002727/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HƯNG TRƯỜNG SƠN Bộ điều chỉnh lưu lượng oxy kèm bình làm ẩm

Còn hiệu lực

1964 000.00.19.H26-231011-0031 230002726/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HƯNG TRƯỜNG SƠN Hộp van khu vực kèm báo động

Còn hiệu lực

1965 000.00.19.H26-231011-0014 230002725/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HƯNG TRƯỜNG SƠN Bộ điều phối khí tự động

Còn hiệu lực

1966 000.00.19.H26-231011-0033 230002724/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HƯNG TRƯỜNG SƠN Đầu cắm nhanh lấy khí

Còn hiệu lực

1967 000.00.19.H26-231011-0035 230002723/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HƯNG TRƯỜNG SƠN Hệ thống khí nén trung tâm

Còn hiệu lực

1968 000.00.19.H26-231011-0036 230002722/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HƯNG TRƯỜNG SƠN Hệ thống khí hút trung tâm

Còn hiệu lực

1969 000.00.19.H26-231011-0038 230002721/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HƯNG TRƯỜNG SƠN Hộp đầu giường

Còn hiệu lực

1970 000.00.19.H26-231011-0039 230002720/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HƯNG TRƯỜNG SƠN Bộ hút dịch gắn tường

Còn hiệu lực