STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1981 000.00.04.G18-221116-0012 2400373ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING Màng sinh học tự tiêu hỗ trợ tái tạo xương

Còn hiệu lực

1982 000.00.04.G18-210401-0030 2400372ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG Máy laser điều trị dùng trong nhãn khoa

Còn hiệu lực

1983 17001827/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400371ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Máy chạy thận nhân tạo

Còn hiệu lực

1984 19008805/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400370ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Máy lọc máu liên tục

Còn hiệu lực

1985 000.00.04.G18-220810-0026 2400369ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

1986 000.00.04.G18-220107-0065 2400368ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM Máy thận nhân tạo

Còn hiệu lực

1987 000.00.04.G18-220510-0003 2400367ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Máy theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực

1988 000.00.04.G18-220624-0017 2400366ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Môi trường nuôi cấy phôi

Còn hiệu lực

1989 19010535/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400365ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Miếng vá màng cứng

Còn hiệu lực

1990 19010534/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400364ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Miếng vá màng cứng tự tiêu

Còn hiệu lực