STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1981 000.00.48.H41-230410-0001 230000009/PCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ YÊN SƠN

Còn hiệu lực

1982 000.00.16.H11-230307-0001 230000005/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1077

Còn hiệu lực

1983 000.00.04.G18-230410-0004 230000226/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Hệ thống tay khoan điện

Còn hiệu lực

1984 000.00.19.H17-230407-0001 230000013/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM Chất lấy dấu răng

Còn hiệu lực

1985 000.00.19.H26-230330-0006 230000655/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

1986 000.00.19.H26-230403-0017 230000791/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Hóa chất dùng cho máy sinh hóa

Còn hiệu lực

1987 000.00.19.H26-230330-0032 230000654/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Banh khớp háng

Còn hiệu lực

1988 000.00.19.H26-230405-0033 230000653/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM UNITY PHARMA Dung dịch vệ sinh mũi thảo dược OTRI GREEN

Còn hiệu lực

1989 000.00.19.H26-230305-0001 230000652/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VIỆT NAM ỐNG NGHIỆM ĐỰNG MÁU CHÂN KHÔNG VÀ ỐNG NGHIỆM ĐỰNG MÁU KHÔNG CHÂN KHÔNG

Còn hiệu lực

1990 000.00.19.H26-230405-0010 230000790/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HT NATURAL Kem bôi da

Còn hiệu lực