STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
191 000.00.17.H08-231120-0002 230000017/PCBA-BĐ

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Túi tiểu 2000ml/ Túi tiểu có van xả 2000ml/Túi tiểu có van xả 2000ml(có dây)/ Túi tiểu có van T 2000ml/ Túi tiểu có van T có dây 2000ml

Còn hiệu lực

192 000.00.17.H08-231118-0001 230000016/PCBA-BĐ

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Điện cực tim

Còn hiệu lực

193 000.00.18.H24-231106-0004 230000022/PCBA-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

194 000.00.18.H24-231106-0003 230000021/PCBA-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

195 000.00.18.H24-231106-0002 230000020/PCBA-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

196 000.00.18.H24-231116-0001 230000043/PCBB-HP

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC Máy xét nghiệm tốc độ lắng máu tự động

Còn hiệu lực

197 000.00.18.H24-231108-0001 230000023/PCBMB-HP

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN UPHARMA - NHÀ THUỐC UPHARMA SỐ 44

Còn hiệu lực

198 000.00.18.H24-231106-0001 230000022/PCBMB-HP

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN UPHARMA - NHÀ THUỐC UPHARMA SỐ 31

Còn hiệu lực

199 000.00.18.H24-231030-0001 230000021/PCBMB-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN UPHARMA - NHÀ THUỐC UPHARMA SỐ 4

Còn hiệu lực

200 000.00.19.H29-231117-0007 230001680/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHƯỚC ĐÔNG Bộ khám ngũ quan

Còn hiệu lực