STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
191 000.00.19.H26-220306-0001 220002226/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Hệ thống khoan cắt xương RemB

Còn hiệu lực

192 000.00.17.H09-220629-0001 220000047/PCBB-BD

CONG TY TNHH ASENAC Ống nối hút dịch

Còn hiệu lực

193 000.00.48.H41-220629-0002 220000264/PCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THUẬN ĐẠT

Còn hiệu lực

194 000.00.48.H41-220629-0001 220000263/PCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC & VẬT TƯ Y TẾ THÁI PHƯƠNG

Còn hiệu lực

195 000.00.19.H29-220628-0023 220001242/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ UPTECH

Còn hiệu lực

196 000.00.19.H29-220628-0018 220001450/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KÍNH MẮT SÀI GÒN Màn hình thử thị lực

Còn hiệu lực

197 000.00.19.H29-220627-0017 220001449/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KÍNH MẮT SÀI GÒN Máy chiếu thử thị lực

Còn hiệu lực

198 000.00.19.H29-220627-0008 220002260/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KÍNH MẮT SÀI GÒN Máy đo khúc xạ và giác mạc tự động

Còn hiệu lực

199 000.00.19.H29-220628-0025 220001448/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TIKICARE Găng tay khám bệnh cao cấp Latex không bột

Còn hiệu lực

200 000.00.19.H29-220628-0021 220001447/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TIKICARE Găng tay khám bệnh cao cấp Latex có bột

Còn hiệu lực