STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
191 000.00.19.H26-230106-0023 230000088/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐẠI THÀNH Ống nội khí quản lò xo có bóng

Còn hiệu lực

192 000.00.19.H26-221229-0018 230000087/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CHUẨN VIETTROMED Nồi luộc dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

193 000.00.19.H26-230105-0010 230000086/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG Cụm IVD chất nền (Substrates)

Còn hiệu lực

194 000.00.19.H26-230105-0014 230000085/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG Cụm IVD chất hiệu chuẩn và vật liệu kiểm soát

Còn hiệu lực

195 000.00.19.H26-230105-0021 230000084/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG Cụm IVD thuốc thử Enzymes

Còn hiệu lực

196 000.00.04.G18-230105-0001 230000082/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Điện cực tham chiếu xét nghiệm định lượng pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, Glc, Lac

Còn hiệu lực

197 000.00.19.H26-230105-0001 230000083/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH LONG Thuốc thử xét nghiệm định lượng Lipase

Còn hiệu lực

198 000.00.19.H26-230106-0006 230000082/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Họ thuốc thử xét nghiệm định lượng GOT (ASAT)

Còn hiệu lực

199 000.00.19.H26-230106-0012 230000081/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Họ thuốc thử xét nghiệm định lượng Axit Uric

Còn hiệu lực

200 000.00.19.H26-230106-0010 230000080/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Họ thuốc thử xét nghiệm định lượng Protein

Còn hiệu lực