STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
191 000.00.19.H29-240604-0014 240000920/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LETCO VN MIẾNG DÁN HẠ SỐT ĐỔI MÀU

Còn hiệu lực

192 000.00.19.H29-240604-0015 240000919/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DTG MEDICAL Dụng cụ hút khói dùng trong phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

193 000.00.19.H29-240604-0013 240001208/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DTG MEDICAL Bộ lọc khí CO2 dùng cho máy bơm khí

Còn hiệu lực

194 000.00.19.H29-240604-0011 240001207/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DTG MEDICAL Bộ lọc khí CO2 dùng cho máy bơm khí

Còn hiệu lực

195 000.00.19.H29-240604-0007 240001206/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DTG MEDICAL Máy bơm khí CO2 dùng trong phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

196 000.00.19.H29-240606-0008 240000918/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG Đai kim loại dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

197 000.00.19.H29-240606-0013 240000917/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG Chêm gỗ dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

198 000.00.19.H29-240606-0009 240000916/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG Đê cao su dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

199 000.00.19.H29-240528-0013 240000915/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHỬ TRÙNG CAO CẤP VIỆT NAM Máy đọc chỉ thị sinh học cho chu trình tiệt khuẩn

Còn hiệu lực

200 000.00.07.H27-240610-0001 240000004/PCBB-HT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH Viên đặt phụ khoa

Còn hiệu lực