STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1991 000.00.04.G18-220705-0012 2300287ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy X-quang C-arm di động kỹ thuật số

Còn hiệu lực

1992 18006308/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300286ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Miếng ghép đĩa đệm cột sống

Còn hiệu lực

1993 17001425/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300285ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ LONG BÌNH Ống dẫn lưu qua da có khóa

Còn hiệu lực

1994 19009776/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300284ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH Ống thông chẩn đoán chụp mạch và buồng tim

Còn hiệu lực

1995 17004450/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300283ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Ống thông chẩn đoán điện sinh lý tim

Còn hiệu lực

1996 17004962/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300282ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Tay dao mổ điện đơn cực

Còn hiệu lực

1997 000.00.04.G18-220316-0020 2300281ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH HT HEALTHCARE Thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

1998 000.00.04.G18-220218-0012 2300280ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Tinh hoàn nhân tạo chứa dịch muối

Còn hiệu lực

1999 000.00.04.G18-220609-0030 2300279ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Trụ lành thương

Còn hiệu lực

2000 17000126/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300278ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Túi máu rỗng

Còn hiệu lực