STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1991 000.00.04.G18-220629-0015 2400363ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Ống môi trường thủy tinh hóa phôi

Còn hiệu lực

1992 000.00.04.G18-200826-0005 2400362ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Ống thông (catheter) tĩnh mạch trung tâm đặt từ ngoại vi

Còn hiệu lực

1993 19011012/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400361ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Ống thông mang bóng nong van động mạch phổi

Còn hiệu lực

1994 000.00.04.G18-230424-0007 2400360ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM Quả lọc thận nhân tạo

Còn hiệu lực

1995 17005709/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400359ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Quả lọc thận nhân tạo

Còn hiệu lực

1996 000.00.04.G18-230424-0006 2400358ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM Quả lọc thận nhân tạo

Còn hiệu lực

1997 17004060/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400357ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Sợi sinh học thay thế xương

Còn hiệu lực

1998 000.00.04.G18-221122-0014 2400356ĐKLH/BYT-HTTB

VPDD ANGEION MEDICAL INTERNATIONAL PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Stent động mạch vành phủ thuốc Biolimus A9

Còn hiệu lực

1999 000.00.04.G18-221122-0016 2400355ĐKLH/BYT-HTTB

VPDD ANGEION MEDICAL INTERNATIONAL PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Stent động mạch vành phủ thuốc Biolimus A9

Còn hiệu lực

2000 000.00.04.G18-210511-0006 2400354ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Tay hàn mạch lưỡng cực dùng trong phẫu thuật nội soi lồng ngực

Còn hiệu lực