STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2001 000.00.19.H29-230414-0012 230000810/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Dây truyền dịch

Còn hiệu lực

2002 000.00.19.H29-230413-0003 230000809/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH U&C INTERNATIONAL Trụ kim loại dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

2003 000.00.19.H29-230417-0002 230000808/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH QUỲNH NGHI Kim chọc hút/ Sinh thiết tủy xương dùng một lần

Còn hiệu lực

2004 18006997/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300337ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Chất làm đầy da

Còn hiệu lực

2005 17001495/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300336ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Chỉ điện cực cơ tim

Còn hiệu lực

2006 17005453/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300335ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TAM CHÂU Chỉ phẫu thuật

Còn hiệu lực

2007 17003309/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300334ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Chỏm xương đùi bằng ceramic

Còn hiệu lực

2008 17004871/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300333ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Chuôi xương đùi không xi măng

Còn hiệu lực

2009 000.00.04.G18-210917-0005 2300332ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN Dao mổ điện cao tần Plasma

Còn hiệu lực

2010 17004532/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300331ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dung dịch khử khuẩn bề mặt thiết bị y tế mức độ trung bình

Còn hiệu lực