STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2001 000.00.04.G18-221127-0001 2400353ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN VATECH VIỆT Tấm cảm biến dùng cho máy X-quang nha khoa

Còn hiệu lực

2002 18008115/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400352ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Túi chứa chất chống đông máu dùng cho quy trình phân tách thành phần máu bằng máy

Còn hiệu lực

2003 000.00.04.G18-230311-0010 2400351ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH TERUMO BCT VIỆT NAM Túi máu ba có dung dịch bảo quản CPD/SAG-M

Còn hiệu lực

2004 000.00.04.G18-230312-0002 2400350ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH TERUMO BCT VIỆT NAM Túi máu bốn có dung dịch bảo quản CPD/AS-5

Còn hiệu lực

2005 000.00.04.G18-230312-0003 2400349ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH TERUMO BCT VIỆT NAM Túi máu bốn có dung dịch bảo quản CPD/SAG-M

Còn hiệu lực

2006 000.00.04.G18-230312-0005 2400348ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH TERUMO BCT VIỆT NAM Túi máu bốn có dung dịch bảo quản CPDA-1

Còn hiệu lực

2007 170001105/HSDKLH_NK_CD_K_QG-BYT 2400347ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Túi máu đôi

Còn hiệu lực

2008 000.00.04.G18-210708-0021 2400346ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Túi nâng ngực

Còn hiệu lực

2009 000.00.04.G18-210913-0008 2400345ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Túi thu nhận máu cuống rốn

Còn hiệu lực

2010 000.00.04.G18-230320-0003 2400344ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Thiết bị phẫu thuật bằng laser

Còn hiệu lực