STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2011 19009965/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300267ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Máy xét nghiệm đông máu tự động

Còn hiệu lực

2012 19010289/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300266ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Máy xét nghiệm ELISA tự động

Còn hiệu lực

2013 19010322/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300265ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE

Còn hiệu lực

2014 19008379/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300264ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy xét nghiệm hóa sinh tự động

Còn hiệu lực

2015 19010063/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300263ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy xét nghiệm hóa sinh tự động

Còn hiệu lực

2016 19009103/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300262ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

2017 000.00.04.G18-211123-0018 2300261ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit

Còn hiệu lực

2018 000.00.04.G18-201021-0023 2300260ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu Rh

Còn hiệu lực

2019 19010630/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300259ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính xúc tác của tiểu đơn vị creatine kinase MB

Còn hiệu lực

2020 000.00.04.G18-211130-0040 2300258ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3

Còn hiệu lực