STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2011 000.00.04.G18-230615-0016 24001192CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Dây thở oxy hai nhánh

Còn hiệu lực

2012 000.00.04.G18-220615-0026 24001191CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU Bộ dụng cụ thu mẫu xét nghiệm DNA HPV

Còn hiệu lực

2013 000.00.04.G18-220615-0027 24001190CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU Môi trường vận chuyển mẫu

Còn hiệu lực

2014 000.00.04.G18-220615-0023 24001189CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU IVD chiết tách DNA/RNA

Còn hiệu lực

2015 000.00.04.G18-230530-0004 24001188CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM Mắt kính cận, viễn, loạn thị

Còn hiệu lực

2016 000.00.04.G18-230916-0004 24001187CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ICT VINA Hệ thống ghế và thiết bị nha khoa đi kèm (bright Alone)

Còn hiệu lực

2017 000.00.04.G18-231024-0008 24001186CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ICT VINA Hệ thống ghế và thiết bị nha khoa đi kèm (bright Chair 2)

Còn hiệu lực

2018 000.00.04.G18-230814-0003 24001185CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHEMILENS VIỆT NAM Mắt kính cận, viễn, loạn thị

Còn hiệu lực

2019 000.00.04.G18-230529-0011 24001184CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM Dụng cụ mở đường vào động mạch

Còn hiệu lực

2020 000.00.04.G18-230717-0006 24001183CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH Gạc Miếng

Còn hiệu lực