STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2021 000.00.04.G18-220616-0011 2300257ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD33

Còn hiệu lực

2022 000.00.04.G18-211213-0023 2300256ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD38

Còn hiệu lực

2023 000.00.04.G18-211201-0004 2300255ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD5

Còn hiệu lực

2024 000.00.04.G18-211130-0042 2300254ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD8

Còn hiệu lực

2025 19008816/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300253ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Thuốc thử xét nghiệm nhận diện kháng thể bất thường

Còn hiệu lực

2026 17005705/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300252ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian prothrombin Owrens

Còn hiệu lực

2027 000.00.04.G18-220629-0017 2300251ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Bơm truyền dịch

Còn hiệu lực

2028 000.00.04.G18-220330-0014 2300250ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH Bóng nong mạch vành phủ thuốc Paclitaxel

Còn hiệu lực

2029 000.00.04.G18-220309-0021 2300249ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Catheter đốt điện sinh lý tim

Còn hiệu lực

2030 000.00.04.G18-211210-0011 2300248ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH Catheter kèm điện cực dùng trong can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực