STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2031 17001883/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300295ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Chỏm xương đùi bằng kim loại

Còn hiệu lực

2032 000.00.04.G18-210317-0004 2300294ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂY ĐÔ Dao mổ điện

Còn hiệu lực

2033 17001363/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300293ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI Bơm tiêm thuốc cản quang

Còn hiệu lực

2034 19009251/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300292ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Dụng cụ bắt dị vật nội mạch

Còn hiệu lực

2035 000.00.04.G18-220106-0040 2300291ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Dụng cụ mở đường vào mạch máu

Còn hiệu lực

2036 19009869/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300290ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Hệ thống X-quang kỹ thuật số

Còn hiệu lực

2037 000.00.04.G18-211214-0021 2300289ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Kìm sinh thiết nhiệt

Còn hiệu lực

2038 17003311/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300288ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Lớp lót ổ cối bằng polyethylene

Còn hiệu lực

2039 000.00.04.G18-220705-0012 2300287ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy X-quang C-arm di động kỹ thuật số

Còn hiệu lực

2040 18006308/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300286ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Miếng ghép đĩa đệm cột sống

Còn hiệu lực